Marketing & fondsenwerving Bedrijfsvoering & financiën

Training AVG | praktische toepassingen

De training gaat voornamelijk over de praktische toepassing van de privacy verplichtingen en wordt op twee data in september aangeboden.

De training
Privacywetgeving speelt een belangrijke rol in de praktijk van de goede doelen. En vooral bij de werving en benadering van donateurs, zakelijke relaties en andere doelgroepen. Het is dan ook van belang je goed bewust te zijn van de, deels nieuwe, verplichtingen van je organisatie en van degenen wiens persoonsgegevens je ontvangt en verwerkt. Maar waarmee moet je allemaal rekening houden? En hoe pas je je bestaande processen aan zodat deze AVG-proof zijn? In deze 2-uur durende online training worden de belangrijkste verplichtingen uit de AVG en Telecommunicatiewet besproken. Aan de hand van de door de deelnemers ingebrachte praktijkvoorbeelden bespreken we de theorie uit de AVG en leer je deze toepassen binnen je eigen organisatie.

Deelnemers
De training is bestemd voor medewerkers van goede doelen die een verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van de AVG en/of voor wie privacyvraagstukken deel uit maken van het dagelijks werk, zoals fondsenwervers. De training is ook zeer geschikt voor medewerkers die werkzaam zijn bij kleinere organisaties.

Data

  • Vrijdag 3 september van 10-12 uur
  • Woensdag 15 september van 10-12 uur

Kosten
De kosten van de training zijn 85 euro per deelnemer.

Wat behandelen we?

  • Wat zijn jouw belangrijkste prioriteiten uit de AVG, waar begin je?
  • Wie zijn je verwerkers en waar let je op bij het afsluiten van een verwerkersovereenkomst?
  • Wanneer voldoet je website aan de AVG? We bespreken de eisen aan het privacy statement en de cookieverklaring; wat moet hierin staan?
  • Wat moet je regelen bij het opvragen van gegevens via de site, zoals bij het online doneren of het maken van een contactpagina?
  • Een korte samenvatting van de actuele regels rondom telemarketing, e-mailmarketing en direct marketing (post). Wanneer heb je toestemming nodig en wanneer benader je je doelgroep zonder toestemming? Wanneer heb je een klantrelatie en wat betekent dit?
  • Ruimte voor door jou ingebrachte casuïstiek en vragen over privacy die binnen jouw organisatie leven. Hoe passen collega goede doelen de regels toe en wat leer je van elkaar?
  • En tot slot: hoe blijf je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en wat kun je met de Autoriteit Persoonsgegevens?

Trainer
Marianne Mathlener is privacy adviseur en begeleidt organisaties bij de implementatie van de privacywetgeving in de organisatie. Op dit moment is ze privacy officer en functionaris gegevensbescherming voor verschillende goede doelen, geeft advies over privacy vraagstukken en helpt medewerkers van goede doelen met het vertalen van de wet naar concrete maatregelen. Haar aanpak bestaat uit een praktische benadering en het concreet toepasbaar maken van lastige regels uit de richtlijnen en wetgeving voor mensen die niet dagelijks met deze materie bezig zijn.

Aanmelden
Meld je aan voor de training via aanmelden@goededoelennederland.nl. Graag voor beide data aangeven of je kunt.