Integriteit

Training: Morele oordeelsvorming - leer een gesprek voeren over integriteitdilemma's

Integriteit wordt vaak gezien als een beladen begrip omdat het al snel negatief wordt opgevat. Het gaat dan over integriteitschendingen. De negatieve opvatting van integriteit doet echter geen recht aan de breedte van integriteit, want integriteit gaat ook over zaken zoals het omgaan met dilemma’s en samenwerken op basis van vertrouwen. De training morele oordeelsvorming van Nyrenrode Business Universiteit beoogt deze thematiek te verhelderen en concreet te maken. Waar staat integriteit eigenlijk precies voor? Velen gebruiken het woord, maar het wordt zelden uitgelegd. Waar en wanneer speelt integriteit in je eigen werk? Wat zijn handvatten om op een goede manier over integriteitvraagstukken na te denken?


DATUM, TIJD, LOCATIE
De training is van 9.30 tot 13 uur, inclusief lunch en vindt plaats op 30 maart 2023 op kantoor bij Goede Doelen Nederland (James Wattstraat 100, 54 etage, 1097 DM Amsterdam).

DOELGROEP
De training is geschikt voor alle soorten functies en teams; voor iedereen die wil weten wat integriteit eigenlijk is, en hoe samen integriteitdilemma’s te bespreken. Gemengde groepen of juist teams gezamenlijk.

PRAKTISCHE INFORMATIE EN VOORWAARDEN
Bij annulering vanaf twee weken vóór de training ben je 50% van de kosten verschuldigd en bij annulering vanaf één week vóór de training ben je 100% van de kosten verschuldigd. Je kunt je wel laten vervangen door een collega. Bij aanmelding ga je automatisch akkoord met deze annuleringsvoorwaarden. Goede Doelen Nederland & Partos behouden zich het recht voor de training te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen. Voor verdere details download je de beschrijving van de training onder 'Downloads' (achter de leden-inlog). Hier vind je ook de kosten per deelnemer.

Inschrijven