Integriteit

Training morele oordeelsvorming voor directeuren (2 ochtenden)

Deze online training van twee ochtenden op maandag 25 en dinsdag 26 maart wordt aangeboden door Partos en Goede Doelen Nederland en wordt gegeven door Sylvia Borren, oud-directeur van Oxfam Novib en Greenpeace en nu senior-adviseur bij Governance & Integrity.

Het integriteitsbeleid van een organisatie kent twee kanten: de handhaving en het moreel leerproces. Met het eerste voorkomen en bestraffen we schendingen op dit gebied. Met het moreel leerproces beantwoorden we vragen als doen we de juiste dingen? En hoe maken we afwegingen bij ethische dilemma’s? 

De training morele oordeelsvorming voor directeuren (TMO) brengt het belang van moreel leiderschap onder de aandacht. De training biedt deelnemers een praktische methode om in complexe situaties moreel juist te handelen en verantwoording af te kunnen leggen over hun beslissingen. In de training wordt gewerkt met belangrijke, lastige en/of twijfelachtige kwesties die de deelnemers zelf inbrengen.

Na afloop van de training beheers je de stappen waarmee je tot een zo objectief mogelijk moreel oordeel kunt komen. Ook heb je handvatten om binnen je eigen organisatie het moreel beraad te introduceren. Op die manier werk je gaandeweg aan een integere organisatie. De dilemma’s die tijdens een moreel beraad worden besproken, vormen een solide uitgangspunt voor het (her)formuleren van basisbeginselen, werkafspraken en gedragscodes.

Praktische zaken
De TMO vindt plaats op maandag 25 en dinsdag 26 maart, van 9.30 tot 12.30 uur (online, via Zoom). In de training is plaats voor maximaal tien directeuren. De training wordt aangeboden door Partos en Goede Doelen Nederland en wordt gegeven door Sylvia Borren, oud-directeur van Oxfam Novib en Greenpeace en nu senior-adviseur bij Governance & Integrity. Deelname aan de TMO kost € 300,-.

Let op: bij annulering vanaf twee weken vóór de training ben je 50% van de kosten verschuldigd en bij annulering vanaf één week vóór de training ben je 100% van de kosten verschuldigd. Je kunt je wel laten vervangen door een collega. Bij aanmelding ga je automatisch akkoord met deze annuleringsvoorwaarden. Partos en Goede Doelen Nederland behouden zich het recht voor de training te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.

Schrijf je in voor de TMO!
De inschrijving verloopt via Partos. Meld je aan via dit formulier.

Let op: je zult alleen een bevestiging ontvangen van de eerste dag dat de training plaatsvindt, 25 maart, maar de training is dus een tweedaagse (25 én 26 maart).