Bedrijfsvoering & financiën

Training voor financials (speciaal voor grote organisaties)

Wij bieden een op maat gemaakte training voor financials in de goededoelensector aan. In deze training word je voorzien van up-to-date kennis over compliance, financieel beheer en verslaggeving en leer je belangrijke praktische vaardigheden die je direct kunt toepassen in jouw werk.

De training is in opdracht van Goede Doelen Nederland ontwikkeld door accountantskantoor Mazars. De trainers zijn zeer ervaren specialisten van Mazars.

*Deze training is speciaal gericht op de praktijk van grote goededoelenorganisaties (categorie C/D).

De belangrijkste onderwerpen die aan bod komen:

  • Relevante wet- en regelgeving: leer alles over verslaggevingsvoorschriften zoals de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 fondsenwervende organisaties en 640 organisaties zonder winststreven, voorwaarden uit de Erkenningsregeling, de handreikingen van Goede Doelen Nederland en de samenhang tussen al deze richtlijnen. Krijg inzicht in hoe te voldoen aan rapportageverplichtingen.
  • Nalatenschappen: leer het correct verwerken van baten uit nalatenschappen in de verslaggeving.
  • Reserves en fondsen: leer hoe je reserves en fondsen moet beheren en rapporteren volgens richtlijnen en voorschriften.
  • Kostentoerekening: leer over het belang van transparante kostentoerekening in de jaarrekening.
  • Verwerken van toezeggingen: leer alles over het verwerken van toezeggingen in de jaarrekening.
  • Bestuursverslag: krijg inzicht in de belangrijkste aandachtspunten t.a.v. het bestuursverslag.
  • Beloningsregeling voor directeuren en de WNT: krijg inzicht in de samenhang van deze twee relevante regelingen.
  • Continuïteitsreserve en risicomanagement: leer hoe je de continuïteitsreserve moet berekenen en beheren en hoe je daarbij de risico’s betrekt die de financiële stabiliteit van jouw organisatie kunnen bedreigen.

Er nemen maximaal 17 personen deel aan de training, zodat ook jouw vragen aan bod kunnen komen.

Praktische informatie
De training vindt plaats op woensdag 20 december van 9.30 uur (inloop vanaf 09.00) tot 14.00 uur bij Goede Doelen Nederland aan de James Wattstraat 100 Amsterdam. De kosten zijn €175,- per deelnemer en is inclusief een lekkere lunch.

Annuleringsvoorwaarden
Let op: bij annulering vanaf twee weken vóór de workshop ben je 50% van de kosten verschuldigd en bij annulering vanaf één week vóór de workshop ben je 100% van de kosten verschuldigd. Je kunt je wel laten vervangen door een collega. Bij aanmelding ga je automatisch akkoord met deze annuleringsvoorwaarden. Goede Doelen Nederland behoud zich het recht voor de workshop te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.

Inschrijven