Marketing & fondsenwerving Betalingsverkeer

Webinar: 100% QR-Collecte

Het webinar op 10 februari staat in het teken van cashless collecteren. Tijdens het webinar worden de resultaten gedeeld van het onderzoek naar de pilot 100% QR-collecte in opdracht van Stichting Collecteplan (SCP).

Wouter Langeveld (Nierstichting) vertelt over de ontwikkelingen op het gebied van collecte en de ambities om mogelijk in 2025 volledig cashless te collecteren. Door SCP is er afgelopen jaar een eerste pilot gestart: 100% QR-collecte, waar ruim de helft van de 25 collectefondsen aan meedoet. Wouter deelt de eerste ervaringen en resultaten van de pilot.

In het najaar van 2021 is er onderzoek gedaan onder vier collecterende fondsen die aan de pilot deelnemen. Cecilia Keuchenius (Motivaction) vertelt over het onderzoek dat Motivaction heeft gedaan naar de ervaringen van collectanten, coördinatoren en huishoudens met de 100% QR-collecte. Zijn zij vooral positief of negatief? Hoe komt dit? En welke verbeterpunten hebben zij?

OVER DE SPREKERS
Wouter Langeveld is manager Marketing & Communicatie en tevens plaatsvervangend directeur bij de Nierstichting. Tot voor kort was hij ook lid van het dagelijks bestuur van Stichting Collecteplan (SCP) en was vanuit die positie verantwoordelijk voor innovatie, waaronder de pilot 100% QR.

Cecilia Keuchenius is senior onderzoeker bij Motivaction en heeft een achtergrond in de sociale psychologie en sociologie.

MODERATOR
Marjolein van de Paverd is moderator van dit webinar. Marjolein heeft de laatste 20 jaar haar sporen verdient als senior fondsenwerver bij Greenpeace en als hoofd fondsenwerving bij Stichting AAP. Onder de naam FC Marjolein adviseert en ondersteunt zij goede doelen rondom het opstellen en behalen van hun fondsenwervende doelstellingen. Daarnaast zet ze zich vrijwillig in voor initiatieven als WoW (voorheen De Toekomst van Fondsenwerving) en IFC’s Innovation Camp.

Bekijk hier de opname: