Marketing & fondsenwerving Vrijwilligersmanagement

Webinar - Hoe mobiliseer je jongeren en betrek je ze bij je organisatie?

Op donderdag 21 maart 2024 van 10.00 tot 11.00 uur organiseren we een webinar over op welke manieren je als goed jongeren mobiliseert en met succes betrekt bij de missie van je organisatie. Te gast zijn Hylke Grasmeijer (projectleider Fair Future Generators & Organizer Bondgenoten bij Milieudefensie), Jamie Groeneveld (medewerker Interventie & Ontwikkeling bij COC) en Myrna Lemmen (Specialist Kinderrechten Educatie en Participatie bij UNICEF). Het webinar wordt voorgezeten door Jan-Willem de Bruin, projectcoördinator bij Goede Doelen Nederland.

Milieudefensie neemt al enkele jaren deel aan het Maatschappelijke Diensttijd-programma (MDT) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Hylke legt uit hoe MilieuDefensie elk half jaar vijftig nieuwe jongeren vanaf 18 jaar weet te interesseren én binden aan de missie van de organisatie. In 4 maanden worden ze opgeleid tot fair future generators om bij te dragen aan een groenere wereld.

COC Nederland zet zich actief in voor een diverse en inclusieve samenleving met een focus op de emancipatie, acceptatie en gelijke rechten voor lhbti+ personen. Jamie is bij COC Nederland o.a. medeverantwoordelijk voor de ondersteuning van Gender en Sexuality Alliances (GSA) op middelbare scholen en mbo’s. Daarnaast werkt hij vanuit COC’s GSA Netwerk mee aan het creatieproces van de jaarlijkse Paarse Vrijdag campagne. Hij zal vertellen hoe het COC jongerenparticipatie centraal stelt en hen betrokken houdt.

UNICEF Nederland komt op voor kinderrechten en dat doen ze uiteraard ook samen mét kinderen en jongeren zelf. Myrna vertelt over het UNICEF-jongerenpanel dat nauw samenwerkt met hun pleitbezorgers. Het panel neemt ook het voortouw in de ontwikkeling van het UNICEF-jongerenadvies dat zij ieder jaar uitbrengen om de stem van jongeren onder de 18 luider te laten klinken.

Het webinar vindt plaats via Zoom. Schrijf je in via het formulier en je ontvangt de deelname link per mail.