Integriteit

Webinar Integriteit op de werkvloer

Op donderdag 18 februari vond het webinar ‘Integriteit op de werkvloer’ plaats, van 10.00 tot 11.00 uur.

In dit webinar ging moderator Albert Goutbeek (Universiteitsfonds UVA) met Maarten van Zwieten (Integriteit op Maat) en Renske Boetje (Stichting Vluchteling) in op de praktijk van integriteit: Hoe bevorder je een cultuur in je organisatie waarin integer handelen centraal staat? In een openhartig gesprek gaan de experts in op praktische dilemma’s en valkuilen.

Integriteitrisico’s zijn er altijd. Bijvoorbeeld door de kwetsbaarheid en afhankelijkheid van bepaalde doelgroepen of door extreme omstandigheden waaronder soms gewerkt wordt. Toezichthouder CBF toetst wat goede doelen doen om integer gedrag te bevorderen. Je moet laten zien hoe je handen en voeten geeft aan je integriteitsbeleid en dat je over integriteitsdillema’s communiceert. Voor een goed werkend integriteitsbeleid zijn richtlijnen, procedures en een gedragscode van belang. Maar integriteit gaat pas echt leven als het een dagelijks onderwerp van gesprek is, tussen medewerkers onderling, in teamoverleg en in de sturing vanuit het management en het bestuur. Integriteit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat wil zeggen: de dialoog aangaan, samen de grenzen onderzoeken en bepalen, elkaar aanspreken en scherp houden, in een open en veilige cultuur.

Dit webinar is geschikt voor iedereen: directeuren, HR-managers, verantwoordelijken integriteit, maar ook voor leden van de Raad van Toezicht, het bestuur.

  • Maarten van Zwieten is eigenaar van het trainings- en adviesbureau Integriteit op Maat. Hij geeft (online) trainingen voor goede doelen.
  • Renske Boetje is sinds 2005 hoofd Interne Bedrijfsvoering bij Stichting Vluchteling. Daarvoor werkte en woonde zij tien jaar in diverse ontwikkelingslanden.
  • Moderator Albert Goutbeek is adjunct-directeur Alumnirelaties en Universiteitsfonds aan de Universiteit van Amsterdam en lid van het bestuur van Goede Doelen Nederland en Nederland Filantropieland.

Je kunt het webinar hier terugzien: