Marketing & fondsenwerving Bedrijfsvoering & financiën

Webinar - Presentatie uitkomsten recent onderzoek Erkenningsregeling

Over de meerwaarde en het belang van de Erkenningsregeling en hoe verder in de toekomst.
Steeds meer organisaties vragen de Erkenning aan bij het CBF. Ook kleine goededoelenorganisaties zien waarde in de Erkenning voor de versterking van hun organisatie. In het najaar van 2021 werd een onderzoek uitgevoerd naar de Erkenningsregeling onder het Nederlands publiek, erkende en niet-erkende organisaties en een reeks stakeholders. In dit webinar presenteren wij de resultaten van het onderzoek en gaan we in op wat dit voor de toekomst van de Erkenningsregeling betekent. En we kijken ook naar de waarde van de Erkenning voor de versterking van je eigen organisatie.
Voor organisaties die al erkend zijn of die nadenken over de stap naar de Erkenning is dit webinar een kans om bijgepraat te worden over alle ins- en outs van de Erkenning.
Sprekers
Margreet Plug is directeur van Goede Doelen Nederland en lid van de stuurgroep Erkenning.
Willem Visser is directeur van onderzoeksbureau Effectmeting en heeft eind 2021 onderzoek uitgevoerd naar de werking en beleving van de Erkenningsregeling onder het publiek en organisaties.
Maarten Hupkes is directeur/bestuurder van Stichting de Buurt en heeft in 2021 de CBF Erkenning aangevraagd en gekregen.
Moderator: Deny de Jong is adviseur en trainer op het gebied van organisatieontwikkeling en fondsenwerving, voorzitter van de programmaraad van Goede Doelen Nederland en één van de eindredacteuren van het webinarprogramma.
Je kunt het webinar hier terugzien: