Impact

Webinar: Wat is de waarde van jouw maatschappelijke initiatief?

De waarde van maatschappelijke initiatieven is nu vaak onvoldoende zichtbaar en meetbaar. De vraag naar impact meten neemt toe omdat burgers steeds vaker bewust willen kiezen. En bedrijven verbinden zich meer aan maatschappelijke opgaven via inkoop, MVO-beleid en social return. Ook overheden en fondsen willen in hun beleid slimme keuzes maken. Dat vraagt om transparant, snel en eenvoudig kunnen afwegen. MAEX (De maatschappelijke AEX) ontwikkelde met de zgn. Social Handprint een manier waarop kleinere organisaties en initiatieven hun waarde inzichtelijk kunnen maken. Hoe dit precies werkt en hoe jij met jouw maatschappelijk initiatief hier gebruik van kan maken legt initiatiefnemer van de MAEX Social Handprint, Silvia Oostwegel, in dit webinar graag verder uit.

Silvia wordt bijgestaan door Ignaz Anderson, lid van de ''raad van inspiratie'' van MAEX en expert in de wereld van onderwijs en filantropie. Daarnaast komt Iris van Heesch aan het woord. Iris is founder van Stichting Onbeperkt Genieten en zet zich in om culturele instellingen toegankelijker te maken voor de prikkelgevoelige bezoeker.

Dit webinar is gericht op sociale en maatschappelijke organisaties die geen budget hebben om hun impact te laten onderzoeken en toch hun waarde willen tonen aan financiers of partnerorganisaties. Ook het onderzoek dat MAEX deed naar de gevolgen van de Coronacrisis voor sociale initiatieven en oplossingrsrichtingen die MAEX voorstelt komen aan de orde tijdens het webinar.

Klik hier om je aan te melden