Impact

Goededoelenorganisaties willen transparant zijn en verantwoording afleggen aan hun donateurs en de maatschappij over hun werkwijze, de kosten en de bestedingen. Binnen de goededoelensector bestaat hiervoor een systeem van verantwoording en toezicht en gelden normen en gedragscodes gebaseerd op zelfregulering. Sinds 1 januari 2016 geldt de Erkenningsregeling voor goede doelen. In de Erkenning is, naast de verantwoording van bestedingen, ook aandacht voor de resultaten die goede doelen bereiken en de maatschappelijke betekenis daarvan. 

Om de maatschappelijke impact van de sector te vergroten en zichtbaarder te maken, is in juni een sectorbreed initiatief gelanceerd onder de naam ‘Impact Challenge’. De Impact Challenge is een idee van Wakker Dier, Nierstichting, Plan Nederland, Amref Flying Doctors, de Natuur en Milieufederaties, Simavi, The Hunger Project, Goede Doelen Nederland, CBF, Impact Centre Erasmus en PwC.

Het doel van de Impact Challenge is drieledig:

 1. ‘Impact’ te agenderen en sectorbrede kennis te verdiepen;
 2. Van elkaar te leren en kennisuitwisseling;
 3. Sectorbreed te discussiëren over impact en effectiviteit op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke trends.

Daarnaast onderzoeken de initiatiefnemers of de door de VN vastgestelde en mondiaal gedragen Sustainable Development Goals (SDG’s) ‘een bruikbare kapstok bieden om de impact als sector zichtbaar te maken en in een breder perspectief te plaatsen.’ 

ACTIVITEITEN 2017

 • Jaarlijkse toetsing: Waar staan we als sector op het gebied van impact?
  Het CBF neemt reflectievragen over impact op in de jaarlijkse toetsing. Binnenkort ontvangen erkende goede doelen een e-mail met een verdere toelichting en link naar de jaarlijkse toetsing.
 • Impact evenement: Wat kunnen we van elkaar leren?
  In november organiseren we een impact evenement waar we inspirerende voorbeelden van impactrealisatie uitwisselen. Ook ontdek je hier wat de uitkomsten zijn van de eerste jaarlijkse toetsing van het CBF. De uitnodiging voor het impact evenement wordt na de zomer verstuurd.
 • Cursus Doelrealisatie: Hoe kan je als goed doel impactgericht werken?
  Om goede doelen te ondersteunen bij het impactgericht werken en het naleven van de Erkenningsregeling op dit punt, organiseert Goede Doelen Nederland in september de Cursus Doelrealisatie. De cursus is toegankelijk voor zowel leden als niet-leden van Goede Doelen Nederland. Inschrijven kan via dit formulier
Klap menu uit
Gerelateerd Nieuws

Schrijf je nu in! Tweede editie van de...

Goede Doelen Nederland vindt het belangrijk dat

Gerelateerde Ledenberichten

Cursus Doelrealisatie: nog enkele plaatsen...

Een belangrijk onderdeel van de Impact Challeng

Doe mee aan de nulmeting Impact Challenge:...

De Impact Challenge is een gezamenlijk initiati

Gerelateerde bijeenkomsten
Cursus Doelrealisatie (editie...

locatie: Goede Doelen Nederland

Cursus Doelrealisatie (editie...

locatie: Goede Doelen Nederland