Impactwijzer

Impactwijzer

De Impactwijzer helpt organisaties om gericht te werken aan hun impact en om, op basis van inzicht in hun impact, helder te kunnen communiceren over de resultaten die ze bereiken. De Impactwijzer koppelt theoretische kennis aan praktische informatie en is toepasbaar voor zowel kleine als grote organisaties die aan de slag (willen) gaan met impact.