Gedrukte versie 'Hoe zit het? De introductie in de sector van goeddoen'

Boekje 4

Om (nieuwe) mensen die werkzaam zijn in of te maken hebben met de goededoelensector wegwijs te maken, hebben wij een boekje opgesteld waarin we een beeld schetsen over 'hoe het zit'.

Het 1e exemplaar is tijdens de Goede Doelen Lezing op 9 mei jl. overhandigd door Margreet Plug (directeur-bestuurder Goede Doelen Nederland) aan Karen van Oudenhoven-van der Zee (directeur Sociaal en Cultureel Planbureau).
Alle gasten kregen na afloop van de Goede Doelen Lezing een exemplaar mee naar huis.

Heb je interesse in dit boekje? Stuur dan een e-mail naar info@goededoelennederland.nl met je naam en adresgegevens.