‘Een andere relatie met de overheid, dat is wat nodig is’: interview met Jan van Berkel in DDB

Vanwege zijn voorzitterschap van SBF per 24 september is Jan van Berkel gevraagd naar zijn drijfveren en naar zijn ambities voor de sector. Hij vertelt vooral over het offensief dat Goede Doelen Nederland samen met de SBF-partners heeft ingezet om tot een ándere relatie met de overheid te komen. Dit, omdat ons mooie werk steeds meer onder druk komt te staan door overheidsingrijpen. Met verkiezingen over anderhalf jaar is de tijd rijp en de urgentie groot.

Lees hier het volledige interview

Laatste nieuws

De buurt
Stichting De Buurt nieuw lid bij Goede Doelen Nederland
Beeld adviesrapport Advies behoud giftenaftrek
Adviesrapport behoud giftenaftrek: reactie op aangekondigde bezuiniging op de giftenaftrek en op het SEO onderzoek ‘Geven en nemen’
Ingridvanengelshoven
Ingrid van Engelshoven nieuwe voorzitter van raad van toezicht Goede Doelen Nederland