Ruud Kamphuis benoemd als lid Commissie Normstelling

Ruud Kamphuis is per 1 mei benoemd tot nieuw lid van de Commissie Normstelling. Ruud werkte 34 jaar in verschillende functies bij KWF Kankerbestrijding. Eerst als manager Finance & Operations en de laatste 5 jaar als bestuurssecretaris. Ook was hij actief betrokken bij Goede Doelen Nederland onder als meer initiator en voorzitter van de Commissie Bedrijfsvoering & Financiën en het Secretarissen Netwerk.

Ruud is erg blij met zijn benoeming en zal op persoonlijke titel vanuit zijn jarenlange ervaring bijdragen aan een goed normenstelsel en zegt daar het volgende over: “ Normen moeten goed gedrag stimuleren en niet blokkeren. Het moet goed uitvoerbaar zijn dus.”

De Commissie Normstelling is ingesteld na de invoering van de Erkenningsregeling in 2016. De commissie is onafhankelijk en stelt de normen van de Erkenningsregeling vast. Het toezicht op de naleving van deze normen wordt uitgevoerd door de toezichthouder CBF. Bij de samenstelling van de commissie wordt recht gedaan aan de vertegenwoordiging van alle relevante belangen en expertise.

Klik hier voor meer informatie over de (samenstelling van) Commissie Normstelling.

Laatste nieuws

Euros geld briefjes 740x320
Onderscheid in risiconiveau stichtingen in derde National Risk Assessment
Tweedekamer
De evaluatie van de giftenaftrek afgerond
Stichting reclame code
Nieuwe Consumenten Adviesraad bij Stichting Reclame Code