Seneca

Softwareleverancier Seneca heeft een online methode ontwikkeld voor periodiek schenken aan een goed doel.
Periodiek Schenken nl Seneca kindjes
Marketing & fondsenwerving

Een periodieke schenking kan belastingvoordeel met zich meebrengen maar is bewerkelijk, omdat deze aan specifieke voorwaarden moet voldoen en vastgelegd moet worden in een rechtsgeldig ondertekende overeenkomst of een notariële akte.

Bekijk onze inkoopafspraken

Op de website periodiek schenken kun je als donateur online en veilig een overeenkomst Periodiek Schenken opstellen en rechtsgeldig ondertekenen. Dat biedt gemak, snelheid én financieel voordeel, zowel voor de schenker als voor het goede doel. De donateur kan het hele proces starten en afronden vanachter de pc, de tablet of de mobiele telefoon. Als goed doel kun je vanaf je eigen website direct doorlinken naar het online formulier. Er zijn geen vaste kosten: je betaalt per afgesloten overeenkomst.

Voordelen donateur en goed doel

  • Donateur regelt snel een overeenkomst, vanuit huis;
  • Donateur kan zijn overeenkomst sluiten vanaf de laptop, tablet of smartphone;
  • Donateur heeft recht op belastingvoordeel;
  • Donateur kan het financieel voordeel mee-schenken aan het goede doel;
  • Goede doel betaalt naar gebruik;
  • Goede doel krijgt eigen profielpagina op portaal periodiekschenken.nl;
  • Goede doel krijgt inzicht in proces met overzichtelijke statistieken.

Ledenvoordeel

Bekijk de tarieven en het ledenvoordeel bij de inkoopafspraken van Seneca (achter de inlog).

Inkoop afspraken van Seneca

Inkoopafspraak Seneca