Unisys Payment Services & Solutions

Unisys zorgt voor de verwerking van Mijn eenmalige gift, het alternatief voor de Acceptgiro.
Betalingsverkeer Marketing & fondsenwerving

Sinds 1 april 2023 werken goede doelen voor donaties niet meer met de Acceptgiro, maar met Mijn eenmalige gift. Goede Doelen Nederland heeft afspraken gemaakt met Unisys Payment Services & Solutions (Unisys) over de centrale verwerking van Mijn eenmalige gift. Deze (prijs)afspraken zijn toegankelijk voor leden en niet-leden van Goede Doelen Nederland.

Bekijk onze inkoopafspraken

Unisys neemt met de centrale verwerking de volgende werkzaamheden uit handen:

 1. Het ontvangen en handmatig uitpakken van de enveloppen waarin Mijn eenmalige gift door de donateur is opgestuurd.
 2. Het scannen van de ontvangen bonnen Mijn eenmalige gift. NB: de documenten van verschillende deelnemende goede doelen worden door elkaar ingelezen, de rest van de verwerking gebeurt in de volgende stap.
 3. Het converteren van data van Mijn eenmalige gift:
  1. Het omzetten van diverse gegevens vanaf de gescandeMijn eenmalige gift naar een databestand. Deze herkenning van de gegevens gebeurt in eerste instantie met automatische handschriftherkenners. Als gegevens niet of onvoldoende herkend zijn door de automatische handschriftherkenners worden deze opgepakt door (handmatige) data-entry.
  2. Het omzetten van het IncassantID en creditrekeningnummer. Unisys herkent aan deze velden, die voorgeprint staan, voor welk goed doel de bon bestemd is. Het is dus belangrijk dat deze gegevens correct en op de juiste positie staan geprint. Het Incassant-ID en creditrekeningnummer op het document moeten overeenkomen met de gegevens van de aanmelding bij Unisys.
  3. Het omzetten van debetrekeningnummer van de donateur, naam, bedrag, machtigingskenmerk, datum ondertekening controle op aanwezigheid handtekening. Bij gebruik van het veld donateursID vindt automatische herkenning plaats. Echter, er vindt geen controle of correctie plaats op dit veld.
  4. Omzetten van adresgegevens indien het adres op het document handgeschreven of gewijzigd is.
 4. het wekelijks aanleveren van een databestand (in CSV-format). Met dit databestand heeft het goede doel de data die nodig is om zelf de eenmalige incasso uit te voeren. Standaard wordt het bestand verzonden via e-mail in de vorm van een ZIP file naar een vast, door de organisatie aangegeven e-mail adres. De ZIP file wordt beveiligd met een met de organisatie afgesproken wachtwoord. Optioneel kan het bestand aangeleverd worden via een FTP server (tegen meerkosten).
 5. Het wekelijks aanleveren van een databestand (in CSV-format) van posten die uitgevallen zijn om bepaalde gegevens niet correct zijn.
 6. Het archiveren van de images van de gescande documenten en de data (bewaartermijn maximaal 18 maanden).
 7. Het vernietigen van de fysieke documenten. De fysieke bonnen worden door Unisys maximaal 30 dagen bewaard. Daarna worden ze door een gecertificeerd vernietigingsbedrijf afgevoerd.

De verwerking door Unisys gebeurt geautomatiseerd: het is dus belangrijk dat Mijn eenmalige gift juist wordt gebruikt (anders zal het leiden tot uitval). Je kan hier de bronbestanden en handleiding voor het aanmaken en gebruik van Mijn eenmalige gift opvragen.

De werkzaamheden voor het verwerken van de documenten vinden plaats op de locatie van Unisys in Leusden. De locatie voldoet aan hoge standaards van beschikbaarheid en beveiliging en de verwerking vindt plaats met naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens.

Bij Downloads vind je nog meer specifieke informatie over de kwaliteit en veiligheid van Unisys, een voorbeeld van het CSV-bestand, de facturatie en de verzending van Mijn eenmalige gift. Ook vind je hier de tarieven (alleen in te zien na inloggen).

Unisys verwerkt al jaren voor vrijwel alle Nederlandse banken betaalopdrachten (tot voor kort de Acceptgiro en nog altijd de overschrijfkaarten).

Ledenvoordeel

Bekijk de tarieven voor leden bij de inkoopafspraken van Unisys (achter de inlog).

Ben je geen lid van Goede Doelen Nederland, maar heb je wel interesse in de verwerking van Mijn eenmalige gift door Unisys? Neem dan contact op met Jojanneke Brinkman voor meer informatie en de tarieven via brinkman@goededoelennederland.nl.

Inkoop afspraken van Unisys Payment Services & Solutions

Inkoopafspraak Unisys Payment Services & Solutions