Schenken & nalaten

Agenda Bureau Nalatenschappen

Agenda kalender punaise 184x184

Wat staat er op de agenda van Het Bureau de komende periode?

• 12 september 2024: Deskundigenpanel Nalaten komt bijeen. Indien je een casus wilt indienen, stuur deze dan uiterlijk 1 september 2024 in via info@goededoelennederland.nl;

• De volgende nieuwsbrief van Bureau Nalatenschappen kun je in het derde kwartaal van dit jaar verwachten.

Laatste ledenberichten

Factsheet inkoop 2023 740x320
Jaaroverzicht: inkoopafspraken 2023
Inkoop
Agenda kalenderpunaise 740x320
Academie aanbod marketing en fondsenwerving september, oktober en november 2024
Marketing & fondsenwerving
Afscheid Jan van Berkel 27 juni
Afscheid van Jan van Berkel, voorzitter raad van toezicht Goede Doelen Nederland