ALV digitaal; reserveer 18 juni alvast in de agenda!

Reserveer donderdag 18 juni om 14.00 uur alvast in de agenda voor de digitale ALV.

Waar we gewend zijn de Algemene Leden Vergadering fysiek bij te wonen, nodigen we onze leden uit om donderdag 18 juni om 14.00 uur deel te nemen aan de digitale ALV. Een tijdelijke spoedwet maakt het voor verenigingen mogelijk een digitale ALV te houden. We zullen leden voorafgaand aan en tijdens de ledenvergadering de mogelijkheid geven vragen te stellen en digitaal te stemmen. Hoe precies wordt snel bekend gemaakt. De uitnodiging volgt binnenkort.

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Kennisfestival 740x320
Save the date: Kennisfestival op donderdag 7 november 2024 in Amersfoort
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk