Inkoop

Beëindiging inkoopsamenwerking met vier leveranciers

Roze bladeren 740x320

Op 1 januari 2024 eindigden de inkoopsamenwerkingen met de volgende vier leveranciers:

  • VOOR (werving en selectie)
  • Effectmeting (marktonderzoek en medewerkersonderzoek)
  • Quodari (online platform)
  • Bloakes (onderzoeksbureau gespecialiseerd in neuromarketing)

De speciale tarieven voor leden van Goede Doelen Nederland komen hiermee te vervallen. Als je klant bent bij een van deze leveranciers dan kun je dat natuurlijk blijven. We raden je in dat geval aan om contact op te nemen met je contactpersoon om de verdere samenwerking en tarieven te bespreken.

We willen je graag nog wel attenderen op de VOORbeeld-verkiezing 2024 van VOOR met als thema: VOOR een groene samenleving. Hierbij kunnen (kleine en grote) goede doelen met een project meedingen naar een deel van het beschikbare bedrag van € 400.000. Dus ook al beëindigt onze inkoopsamenwerking, aan deze verkiezing kun je als goed doel nog steeds meedoen!

Goede Doelen Nederland heeft met bijna 50 leveranciers ledenvoordeel afgesproken. Deze voordelen zijn exclusief toegankelijk voor leden. Bekijk alle inkoopafspraken, verdeeld over 10 categorieën. Tarieven en kortingen staan meestal achter de inlog, alleen toegankelijk voor leden.

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk
Michell Hogendorp Expert Masterclass Kanaalmanagement
Eerste twee Masterclasses Fondsenwerving succesvol afgerond
Marketing & fondsenwerving