Beëindiging inkoopsamenwerking met AcceptEasy en PCS

Twee van onze inkoopsamenwerkingen lopen af. De samenwerking met AcceptEasy (betalingsverkeer) is beëindigd per 1 juli 2019, en het contract met PCS (marketing & fondsenwerving/klantcontact) eindigt per 1 augustus 2019.

Daarmee komen hun speciale tarieven voor leden van Goede Doelen Nederland te vervallen. Als je klant bent bij AcceptEasy en/of PCS dan kun je dat natuurlijk blijven. We raden je in dat geval aan om contact op te nemen met je contactpersoon om de verdere samenwerking nader te bespreken.

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk
Michell Hogendorp Expert Masterclass Kanaalmanagement
Eerste twee Masterclasses Fondsenwerving succesvol afgerond
Marketing & fondsenwerving