Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 24 januari 2019

In de ALV van 29 november 2018 is besloten de formele afhandeling van de aanpassing van het huishoudelijk reglement te combineren met de eerste bestuursvergadering in 2019. Dit betekent dat op 24 januari een bijzondere ledenvergadering plaatsvindt met als enige agendapunt de wijziging van het huishoudelijk reglement, waarvoor geen quorumvereiste geldt. Leden hoeven zich dus niet verplicht te voelen hierbij aanwezig te zijn.

In de ALV van 29 november 2018 is besloten de formele afhandeling van de aanpassing van het huishoudelijk reglement te combineren met de eerste bestuursvergadering in 2019. Dit betekent dat op 24 januari een bijzondere ledenvergadering plaatsvindt met als enige agendapunt de wijziging van het huishoudelijk reglement, waarvoor geen quorumvereiste geldt. Leden hoeven zich dus niet verplicht te voelen hierbij aanwezig te zijn.

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk
Michell Hogendorp Expert Masterclass Kanaalmanagement
Eerste twee Masterclasses Fondsenwerving succesvol afgerond
Marketing & fondsenwerving