Communicatie Betalingsverkeer

Communicatieplan introductie Mijn eenmalige gift

Na een intensief traject van ontwikkelen en testen door de projectgroep ‘Betaalmethoden voor direct mail’ op initiatief van Mailtraffic, is het alternatief Mijn eenmalig gift gereed. Het alternatief moet nu geïntroduceerd worden bij de donateurs die nu nog de Acceptgiro gebruiken. Er zijn twee versies van Mijn eenmalige gift ontwikkeld.

Na een intensief traject van ontwikkelen en testen door de projectgroep ‘Betaalmethoden voor direct mail’ op initiatief van Mailtraffic, is het alternatief Mijn eenmalig gift gereed. Het alternatief moet nu geïntroduceerd worden bij de donateurs die nu nog de Acceptgiro gebruiken. Er zijn twee versies van Mijn eenmalige gift ontwikkeld. Een papieren versie (een eenmalige machtiging) voor de groep die de Acceptgiro nu nog invult en opstuurt naar de eigen bank (fysiek gebruik). En een digitale versie (een betaalinstructie met QR-code) voor de groep die de Acceptgiro nu nog gebruikt om digitaal een gift over te maken (signaalfunctie).

Communicatiewerkgroep en communicatieplan
Vanuit de projectgroep is een communicatiewerkgroep gestart en is er inmiddels een communicatieplan opgesteld om Mijn eenmalige gift te introduceren bij donateurs. De basis in het communicatieplan is een animatiefilmpje over Mijn eenmalige gift voor online gebruik (websites, socials, nieuwsbrieven, etc.) en voor tv (Socutera). Ook komt er een aantal animatietekeningen (stills) voor offline gebruik, denk aan magazines, advertenties, etc. In het filmpje en in de stills wordt aan donateurs, die nu nog de Acceptgiro gebruiken, eenvoudig uitgelegd waarom en wanneer de Acceptgiro vervangen wordt door Mijn eenmalige gift en hoe het werkt.

Daarnaast wordt een eenvoudige landingswebsite mijneenmaligegift.nl (eind januari 2023 gereed) gebouwd als centrale informatiebron. Alle donateurs en andere geïnteresseerden (zoals media, banken en andere stakeholders) kunnen verwezen worden naar één plek met alle relevante informatie. Het gaat om korte uitleg wat en waarom, de afbeelding van Mijn eenmalige gift, animatiefilmpje, animatieplaatjes, overzicht van alle deelnemende goede doelen, etc.

Strategie van de communicatie
In de communicatie worden drie fasen onderscheiden. De periode vanaf nu tot en met 31 maart, de periode vanaf 1 april tot en met 31 mei en de periode ná 1 juni 2023. Daarnaast wordt de communicatie ingericht langs twee sporen. In de eerste plaats via de goede doelen zelf (naar de eigen achterban). Ter ondersteuning daarvan is een toolkit ontwikkeld waar diverse communicatieproducten te vinden en te downloaden zijn. Zo vindt je daar nu al de kernboodschappen, de samenvatting van het communicatieplan en de afbeeldingen van Mijn eenmalige gift. In de komende maanden wordt de tolkit steeds verder gevuld. In het tweede spoor wordt vooral ingezet op de communicatie direct richting donateurs via landelijke media. Zie hier de samenvatting van het communicatieplan en de planning.

De regie over de communicatie ligt bij Goede Doelen Nederland. Voor vragen of ideeën kan contact opgenomen worden met Kyra van der Meulen: vandermeulen@goededoelennederland.nl

Gebruik maken van Unisys of op de hoogte blijven?
Inmiddels is het contract met Unisys getekend en gaan tenminste 76 goede doelen gebruik maken van de verwerking van Mijn eenmalige gift door Unisys. Wil je nog aansluiten neem dan contact op met Jojanneke Brinkman: Brinkman@goedoedelennederland.nl.

Maak je nog geen gebruik van Mijn eenmalige gift maar wil je dat wel, meld je dan aan met dit aanmeldformulier. Zo kunnen wij ook jou op de hoogte houden van alle ontwikkelingen. Deelnemers van de projectgroep Betaalmethodes direct mail en contactpersonen voor de verwerking via Unisys zijn bij ons bekend en hoeven zich niet aan te melden.

Laatste ledenberichten

Agenda kalenderpunaise 740x320
Academie aanbod marketing en fondsenwerving september, oktober en november 2024
Marketing & fondsenwerving
Afscheid Jan van Berkel 27 juni
Afscheid van Jan van Berkel, voorzitter raad van toezicht Goede Doelen Nederland
Account GDN
Heb jij je account op onze website al persoonlijk gemaakt?