Marketing & fondsenwerving

CSS Benchmark 2021: een verdere toename in steunintentie van donateurs

Uit de Charity Support Score (CSS) benchmark 2021 die marketingbureau Dunck bekend heeft gemaakt, blijkt dat de steunintentie van donateurs het afgelopen jaar opnieuw is toegenomen. Bekijk het rapport met de resultaten van 2021. Dunck vergelijkt jaarlijks de steunintentie van donateurs van 20 verschillende Nederlandse goede doelen. Dit gebeurt aan de hand van de Charity Support Score: graadmeter voor donateursloyaliteit.

Uit de Charity Support Score (CSS) benchmark 2021 die marketingbureau Dunck bekend heeft gemaakt, blijkt dat de steunintentie van donateurs het afgelopen jaar opnieuw is toegenomen. Bekijk het rapport met de resultaten van 2021.
Dunck vergelijkt jaarlijks de steunintentie van donateurs van 20 verschillende Nederlandse goede doelen. Dit gebeurt aan de hand van de Charity Support Score: graadmeter voor donateursloyaliteit.

Resultaten in het kort
In 2021 lopen de scores bij goede doelen uiteen van +47 t/m +94 . Van de structurele donateurs had gemiddeld 80% de intentie om het goede doel te blijven steunen in de toekomst. Daartegenover is gemiddeld 7% van plan hun steun op te zeggen. Hiermee kwam de gemiddelde Charity Support Score in 2021 uit op +73, wat overeenkomt met de score van 2020.

Omdat een aantal goede doelen de Charity Support Score al meerdere jaren op rij onder hun donateurs meet, is voor deze organisaties een vergelijking over de tijd mogelijk. Onder deze deelnemers is een gemiddelde score van +77 gemeten. Een verbetering ten opzichte van 2020, waar een score van +72 werd gemeten onder diezelfde doelen. De steunintentie van donateurs is dus opnieuw toegenomen bij deze goede doelen. Een belangrijke reden voor deze stijging is dat deze doelen in de fondsenwerving de donateur steeds vaker centraal stellen.

Over de CSS benchmark
De CSS benchmark is in 2014 ontwikkeld voor goede doelen op basis van eerdere wetenschappelijke onderzoeken en eigen onderzoeken van Dunck. In 2021 hebben in totaal 20 goede doelen met CBF keurmerk, aan de CSS benchmark deelgenomen. De CSS wordt gemeten onder structurele donateurs die per e-mail te bereiken zijn. Een score tussen -100 en +100 is mogelijk.

Dunck Loyalty Marketing is partner van Goede Doelen Nederland op het gebied van marketing. Lees meer over het ledenvoordeel en de tarieven van Dunck. Wil je kennis maken of wil je in 2022 ook deelnemen aan de benchmark, neem dan contact op met Remko Nooijen, Loyalty Insight Consultant bij Dunck via rnooijen@dunck.nl.

Laatste ledenberichten

Factsheet inkoop 2023 740x320
Jaaroverzicht: inkoopafspraken 2023
Inkoop
Agenda kalenderpunaise 740x320
Academie aanbod marketing en fondsenwerving september, oktober en november 2024
Marketing & fondsenwerving
Afscheid Jan van Berkel 27 juni
Afscheid van Jan van Berkel, voorzitter raad van toezicht Goede Doelen Nederland