De vereniging en de ALV, hoe doe je dat in deze tijd?

Hoe moet de besluitvorming binnen verenigingen plaatsvinden nu je niet bij elkaar kunt komen. Deze vraag heeft geleid tot een wetsvoorstel dat nu bij de Tweede Kamer ligt. De vaste commissie voor Justitie en veiligheid heeft het voorstel inmiddels besproken.

Het wetsvoorstel komt van minister Dekker voor Rechtsbescherming en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Het wetsvoorstel maakt het op verschillende terreinen mogelijk om, waar nu nog fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven, tijdelijk via elektronische middelen te communiceren. Dan gaat het bijvoorbeeld om verenigingen die jaarlijks een algemene vergadering moeten houden. Door het coronavirus is het fysiek bijeenkomen onwenselijk.

Het bestuur van de vereniging kan straks bepalen om een algemene vergadering te houden die uitsluitend via livestream (audio of video) te volgen is. Voorwaarde is wel dat de leden tijdens die vergadering of van tevoren vragen kunnen indienen, die uiterlijk op de vergadering zelf worden beantwoord. Mocht een lid of aandeelhouder niet optimaal hebben kunnen deelnemen aan zo’n vergadering, dan zijn de genomen besluiten toch rechtsgeldig. Ook kan het bestuur de termijn voor het houden van een algemene vergadering en de termijn voor het opmaken van de jaarrekening uitstellen.

Voor het wetsvoorstel klik hier en voor de memorie van toelichting klik hier.

Over de procedure in de Tweede Kamer houden we je op de hoogte.

Heb je vragen? Je kunt contact opnemen met Van Doorne, advocaten en notarissen via onze Helpdesk.

Laatste ledenberichten

Agenda kalenderpunaise 740x320
Academie aanbod marketing en fondsenwerving september, oktober en november 2024
Marketing & fondsenwerving
Afscheid Jan van Berkel 27 juni
Afscheid van Jan van Berkel, voorzitter raad van toezicht Goede Doelen Nederland
Account GDN
Heb jij je account op onze website al persoonlijk gemaakt?