Digitaal stemmen en de ALV op 18 juni

In verband met de coronacrisis zal de ALV van 18 juni online plaatsvinden. We gaan digitaal overleggen en stemmen.

Normaal ontmoeten we elkaar voor de ALV in Amsterdam of zijn we op bezoek bij een van onze leden. De ALV is een moment om bij te praten over actuele ontwikkelingen en samen besluiten te nemen. Zoals veel dingen in deze tijd, zullen we het deze keer op een andere manier moeten doen. De ALV vindt daarom online plaats vanuit een studio, we gaan digitaal overleggen en stemmen.

Tijdens deze ALV staan we o.a. stil bij de ontwikkelingen op het gebied van telemarketing waaronder de lobby en de Code Telemarketing en de stand van zaken rondom het Wervingsrooster. Ook praten we je graag bij over de aansluiting van Nederland Filantropieland (NLFL) bij Goede Doelen Nederland.
Meer informatie over de ALV.

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Kennisfestival 740x320
Save the date: Kennisfestival op donderdag 7 november 2024 in Amersfoort
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk