Doe mee aan de nulmeting Impact Challenge: doe dat voor 1 september

De Impact Challenge is een gezamenlijk initiatief van de sector om de maatschappelijke impact van goede doelen te vergroten en zichtbaarder te maken. De Impact Challenge bestaat nu uit een nulmeting als onderdeel van de jaarlijkse toetsing door het CBF, een leergang doelrealisatie en een Impact Event op 24 november 2017.

Vul de vragenlijst voor de nulmeting in vóór 1 september
De nulmeting wordt uitgevoerd door het CBF. De nulmeting geeft een beeld waar we als sector nu staan op het gebied van impact. Hiervoor is het van belang dat zoveel mogelijke organisaties tijdig aan de nulmeting meedoen. Alle erkende organisaties hebben een vragenlijst ontvangen. Heb je deze nog niet ingevuld en teruggestuurd? Doe dat voor 1 september a.s.

Mocht je vragen hebben of problemen ondervinden bij het invullen van de vragenlijst neem dan contact op met het CBF erkenning@CBF.nl.

Reserveer 24 november alvast in je agenda voor het Impact Event
De voorbereidingen voor een Impact Event voor de sector zijn in volle gang. Dit event vindt plaats op 24 november in Amsterdam. Dan wordt de Impact Challenge gelanceerd, wisselen we inspirerende voorbeelden van impactrealisatie uit en worden de resultaten van de nulmeting gepresenteerd. Binnenkort ontvangen alle directeuren van goede doelen die, door het invullen van de vragenlijst een bijdrage hebben geleverd aan de nulmeting, als eerste een uitnodiging.

De Impact Challenge is een samenwerkingsverband tussen Goede Doelen Nederland, CBF, Partos, Wakker Dier, de Nierstichting, Plan Nederland, Amref Flying Doctors, Simavi, the Hunger Project, de Natuur en Milieu Federaties, Impact Centre Erasmus en PwC. De Impact Challenge wordt ondersteund door ABN AMRO.

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Kennisfestival 740x320
Save the date: Kennisfestival op donderdag 7 november 2024 in Amersfoort
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk