Donateur heeft meer prioriteit maar de praktijk is weerbarstig

Stellen we in 2019 de donateur meer centraal dan in 2018? Voor het tweede jaar op rij onderzocht De Toekomst van Fondsenwerving dit, in samenwerking met Dunck Loyalty Marketing, onder de 100 grootste fondsenwervende organisaties. Dinsdag 24 september werden de resultaten gepresenteerd bij Goede Doelen Nederland.

Uit het onderzoek bleek dat, vergeleken met vorig jaar, organisaties substantieel meer aandacht en prioriteit geven aan het centraal stellen van de donateur. Ook hebben meer organisaties dit vastgelegd in hun visies en/of plannen. Een duidelijke positieve ontwikkeling.

Aan de andere kant bleek ook dat 25% van de deelnemende organisaties het moeilijk vindt tijd te vinden om donateursgerichte ervaringen te creëren. Met name kleinere organisaties (33%) vinden dit lastig in vergelijking met grotere organisaties (13%). Sommige grotere organisaties (38%) daarentegen merken juist dat er nog te veel druk ligt op het behalen van inkomstentargets, waardoor het lastig is om veranderingen door te voeren.

Ook een positieve ontwikkeling is dat er beduidend meer aandacht is voor het bedanken van donateurs. Op de stelling ‘Als we structurele donateurs bedanken voor hun steun, doen we dat zonder vraag om een extra gift’ geeft zelfs 60% aan dit te doen, ten opzichte van 15% in 2018. En op de vraag ‘Als we structurele donateurs informeren over de impact van hun donaties, doen we dat zonder vraag om een extra gift’, geeft nu 26% aan dit te doen ten opzichte van 7% vorig jaar.

In de discussie met de aanwezigen werden bovenstaande conclusies grotendeels bevestigd. Matthijs Reus van War Child verwoordde dit als volgt: “Wij noemen onze donateurs ‘friends’. Dat zegt al heel veel over hoe wij naar hen kijken en met hen willen omgaan.” En Pauline Lemberger van WereldOuders gaf aan: “Wij vragen niet alleen in financiën een bijdrage, maar ook in meedenken. Dat hebben we verdeeld in inhoudelijke domeinen. Dat geeft ons de gelegenheid om donateurs ook te vragen waar hun interesse naar uitgaat.”

Tijd en geld vrijmaken om er in de praktijk mee aan de slag te gaan blijft wel lastig: “We zijn aan het verbouwen, maar houden wel de winkel open”, aldus Femke Ruinaard van de Leprastichting. Femke Ruinaard vertelde ook over een donateur die de proef op de som nam en een aantal doelen een bedrag had overgemaakt om te kijken hoe ze daarop zouden reageren. Dit bewijst maar weer dat je als organisatie geen donateurs hébt, maar hooguit één van iemands goede doelen bént.

Laatste ledenberichten

Governance academy logo
IPB-korting op opleidingen van Governance Academy
Detron Oaktree logo 600x300
Nieuwe inkoopsamenwerking: zakelijke mobiele telefonie via Detron en Oaktree Group
Inkoop
Gekleurde handjes
Nieuwe ledentarieven voor de inzet van trainees via High Select
Inkoop