Drie tips om de interne toezichthouder te betrekken bij fondsenwerving

Hoe staan de leden van de Raad van Toezicht of Raad van Bestuur van jouw organisatie tegenover fondsenwerving? Deze vraag stond centraal tijdens het online rondetafelgesprek ‘De Breakfast Club’ op 7 september. Tijdens dit gesprek werden ervaringen en tips uitgewisseld.

Hoe staan de leden van de Raad van Toezicht of Raad van Bestuur van jouw organisatie tegenover fondsenwerving? Deze vraag stond centraal tijdens het online rondetafelgesprek ‘De Breakfast Club’ op 7 september. Tijdens dit gesprek werden ervaringen en tips uitgewisseld. We vatten de drie belangrijkste tips voor je samen:

TIP 1: MAAK GEBRUIK VAN HET NETWERK VAN DE TOEZICHTHOUDERS
De leden van de Raad van Toezicht kunnen deuren openen binnen hun netwerk. Bijvoorbeeld voor gesprekken met potentiële grote gevers. Durf hiernaar te vragen en gebruik deze contacten. Vaak zijn er drempels bij leden van de Raad van Toezicht om het adresboekje te openen. Probeer erachter te komen waar zij deze drempels voelen en bied hulp waar nodig.

TIP 2: BETREK DE TOEZICHTHOUDERS BIJ DE DONATEURS
Laat de toezichthouders zich inleven in de gever: aan welke doelen doneren zij en waarom? Ook kan je hen gesprekken laten horen of zien met enthousiaste donateurs van jouw organisatie. Deze kun je opvragen bij het telemarketing- of wervingsbureau waarmee je werkt of je vertelt over jouw eigen ervaring. Op deze manier krijgen zij inzicht in waarom donateurs geven aan jouw organisatie.

TIP 3: INVESTEER IN DE RELATIE MET DE TOEZICHTHOUDERS
Zorg dat de interne toezichthouders je kennen en vertrouwen. Probeer zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij vergaderingen, of bij de ontvangst en het napraten hiervan. Geef je een presentatie? Laat cijfers zien. Bijvoorbeeld de terugverdientijd van een plan dat je hebt gemaakt. Zo wordt je plan inzichtelijk en is het duidelijk onderbouwd. Wil je iets nieuws doen? Geef voorbeelden van successen bij andere organisaties. Ook belangrijk voor het vertrouwen: koppel terug wat je hebt gedaan. Zowel met eerder gepresenteerde plannen, als met contacten uit hun netwerk met wie je contact hebt gelegd.

OVER DE BREAKFAST CLUBS
Goede Doelen Nederland en Nassau Fundraising organiseren eens in de twee maanden op dinsdagochtend een online rondetafelgesprek. Een inspirerende start van jouw dag. Samen met collega fondsenwervers en de experts van Nassau Fundraising worden ervaringen uitgewisseld over actuele fondsenwerving thema’s.

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Kennisfestival 740x320
Save the date: Kennisfestival op donderdag 7 november 2024 in Amersfoort
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk