Een mooi aanbod van AWVN

Weet je al van de mogelijkheid dat leden van Goede Doelen Nederland tegen een zeer redelijk tarief gebruik kunnen maken van de diensten van AWVN? Goede Doelen Nederland is als brancheorganisatie bij de werkgeversvereniging aangesloten waardoor leden een zeer uitgebreid en waardevol dienstenpakket ter beschikking komt. Het pakket bevat kennis en informatie, bijvoorbeeld via de werkgeverslijn waar je 30 minuten gratis advies kunt krijgen.

Weet je al van de mogelijkheid dat leden van Goede Doelen Nederland tegen een zeer redelijk tarief gebruik kunnen maken van de diensten van AWVN? Goede Doelen Nederland is als brancheorganisatie bij de werkgeversvereniging aangesloten waardoor leden een zeer uitgebreid en waardevol dienstenpakket ter beschikking komt. Het pakket bevat kennis en informatie, bijvoorbeeld via de werkgeverslijn waar je 30 minuten gratis advies kunt krijgen. Of via de website waar je brochures, handboeken en blogs vindt over uiteenlopende HR-onderwerpen èn modellen o.a. in HR-van-A-tot-Z. Daarnaast organiseert AWVN regelmatig interessante bijeenkomsten voor leden, gratis of tegen gereduceerd tarief.

Momenteel is er een ‘gebruikersgroep’ die contributie betaalt op basis van loonsomgegevens en aantal fte’s. Het aanbod van AWVN houdt in dat àlle leden van Goede Doelen Nederland hier gebruik van kunnen maken tegen hetzelfde bedrag als de gebruikersgroep gezamenlijk betaalt (ruim € 30.000) . Dus hoe meer leden hieraan deelnemen des te goedkoper wordt het per deelnemer!

Kosten
De berekening van de contributie voor deelname vindt in eerste instantie (voor de voorschotnota) plaats op basis van onderstaande staffel.

type instelling

basisbedrag

kosten per fte

Klein < 15

€ 250

+ € 7 per fte

Middelgroot 15 fte –50 fte

€ 500

+ € 7 per fte

Groot > 50 fte

€ 1.000

+ € 7 per fte

Het totale, gezamenlijk te betalen contributiebedrag voor het lidmaatschap van AWVN wordt bij het huidige aanbod gebaseerd op het bedrag van de personeelskosten volgens de vastgestelde en gepubliceerde jaarrekening van de normgroep (de huidige gebruikers van de AWVN-diensten). Hierbij is omzetbelasting niet van toepassing.

Hoe werkt het
Als nieuwe deelnemer geef je bij je inschrijving het aantal fte ultimo 2018 of indien bekend ultimo 2019 door (evenals een contactpersoon en e-mailadres). Op basis van dit aantal ontvang je in het voorjaar eerst een voorschotnota. De definitieve nota volgt in het najaar. Deze definitieve nota wordt gebaseerd op het bedrag van de personeelskosten volgens de vastgestelde en gepubliceerde jaarrekening van 2019. Deze gegevens ontleent Goede Doelen Nederland aan de gegevens van de goede doelen zoals deze bij het CBF zijn gedeponeerd.

Daarnaast wordt de hoogte van de definitieve bijdrage beïnvloed door het aantal deelnemers. Des te meer deelnemers, des te lager zal de definitieve nota zijn.

Aanmelding geldt voor (minimaal) het lopende kalenderjaar. Mocht je je t.z.t. willen afmelden dan moet dit vóór 1 juli bekend gemaakt worden, anders wordt deelname voor een jaar verlengd.

Laat je uiterlijk 29 mei a.s. weten of je hiervan gebruik wilt maken via info@goededoelennederland.nl?.

Met vragen kan je terecht bij Anjelène van Vliet, beleidsmedewerker.

Laatste ledenberichten

Detron Oaktree logo 600x300
Nieuwe inkoopsamenwerking: zakelijke mobiele telefonie via Detron en Oaktree Group
Inkoop
Gekleurde handjes
Nieuwe ledentarieven voor de inzet van trainees via High Select
Inkoop
Tweedekamer
Consumentenagenda van de minister van EZK