Extra ALV 23 maart zorg dat je er bij bent

Op 23 maart is er van 15.00 – 17.00 uur een extra ALV. Behalve de relevante actuele ontwikkelingen staan er twee onderwerpen op de agenda: stand van zaken wervingsrooster en aansluiting NLFL bij Goede Doelen Nederland.

Wervingsrooster
Welke ontwikkelingen zijn er te melden sinds de vorige ALV? Er zijn inmiddels flinke stappen gezet op het gebied van de governance, de financiering en de gedragscode.

Aansluiting NLFL bij Goede Doelen Nederland
Daarnaast komt de aansluiting van NLFL bij Goede Doelen Nederland aan de orde. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijk plan om de activiteiten van Nederland Filantropieland (NLFL) geleidelijk onder te brengen bij Goede Doelen Nederland. Nog niet alles is uitgewerkt, maar de verschillende nog te ondernemen stappen worden toegelicht. Zo zal de bedrijfsvoering van NLFL in de eerste helft van 2020 samengevoegd worden met die van Goede Doelen Nederland. Activiteiten zoals webinars en fondsenwerving cafés kunnen zo gecontinueerd en doorontwikkeld worden.

Om ieders verwachting te betrekken bij het proces, vraagt het samenvoegen van beide verenigingen enige tijd. Daarom blijft de vereniging NLFL voorlopig nog bestaan. Uiteindelijk leidt dit tot één krachtige brancheorganisatie voor goede doelen.

Aanmelden kan via aanmelden@goededoelennederland.nl.
De locatie in Amsterdam wordt bepaald a.d.h.v. het aantal aanmeldingen.

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Kennisfestival 740x320
Save the date: Kennisfestival op donderdag 7 november 2024 in Amersfoort
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk