Gerechtshof doet uitspraak over JA/JA stickers ongeadresseerde post

Amsterdam mag van de rechter de JA/JA-stickers handhaven. Sinds 1 januari 2018 kunnen bewoners van Amsterdam zo aangeven dat ze reclamepost wil ontvangen. Geen sticker betekent geen reclamefolders. De reclamebranche probeerde dit via de rechter terug te draaien.

Precedent
Het gerechtshof bepaalde op 24 september dat Amsterdam de JA/JA stickers mag handhaven. Dit betekent dat adverteerders die toch folders of andere ongeadresseerde post door de brievenbus doen een boete riskeren. De JA/JA sticker wijkt af van het landelijk beleid met de NEE/NEE-stickers. Deze uitspraak kan een precedent scheppen voor andere gemeenten.

Impact
Welke impact dit heeft op goede doelen is niet duidelijk. Goede Doelen Nederland zal op korte termijn bij leden onder meer uitvragen of en zo ja in welke mate zij gebruikmaken van ongeadresseerde post om mensen te bereiken. Dit onderzoek geeft inzicht in de impact van deze en diverse andere ontwikkelingen op goede doelen. Op grond daarvan kan Goede Doelen Nederland vervolgens de lobbyinzet scherper bepalen.

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Kennisfestival 740x320
Save the date: Kennisfestival op donderdag 7 november 2024 in Amersfoort
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk