Goede Doelen Nederland en ABN AMRO strategische partners

Goede Doelen Nederland en ABN AMRO gaan op 1 oktober 2018 een strategisch partnerschap aan. Vanaf 2012 werken de partijen al samen en nu intensiveren zij deze samenwerking.

Gezamenlijke ambities
De behoefte van donateurs verandert snel en technologische ontwikkelingen leiden tot veranderingen die grote impact hebben op goede doelen. Doel van deze samenwerking is dan ook het delen van kennis en netwerken om verder te bouwen aan een nog efficiënter betalingsverkeer voor goede doelen, innovatie, duurzaam vermogensbeheer en impact. In de komende periode worden over al deze onderwerpen diverse gezamenlijke kennissessies en bijeenkomsten georganiseerd voor de leden van Goede Doelen Nederland.

​‘Met ABN AMRO hebben wij een strategische partner die de uitdagingen waar goede doelen voor staan goed begrijpt, haar dienstverlening hierop afstemt en actief meedenkt over de kansen die technologische veranderingen met zich meebrengen. Met hun kennis en netwerken zijn er dingen mogelijk die anders buiten ons bereik zouden blijven’, zegt Margreet Plug, waarnemend directeur Goede Doelen Nederland.

‘De kennis en de samenwerkingsgerichtheid van Goede Doelen Nederland geeft ABN AMRO de mogelijkheid om veranderingen in de sector te signaleren en de dienstverlening aan goede doelen in Nederland verder optimaliseren. Het brede platform dat Goede Doelen Nederland biedt geeft ons een mogelijkheid om samen met klanten de kansen die de veranderende wereld met zich meebrengt volop te benutten en maximale impact te bereiken. We zijn er trots op dat onze kennis en kunde ingezet worden voor innovatie en impact bij vele maatschappelijke organisaties’, aldus Koosje Ploegmakers, Directeur Goede Doelen ABN AMRO.

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk
Michell Hogendorp Expert Masterclass Kanaalmanagement
Eerste twee Masterclasses Fondsenwerving succesvol afgerond
Marketing & fondsenwerving