Bedrijfsvoering & financiën

Handreiking Cybersecurity gepubliceerd

Banner ledenbercht cybersecurity handreiking

Cybercriminaliteit heeft een ontwrichtende werking op de maatschappij en de ontwikkelingen op dit gebied gaan snel. Ook goede doelen moeten daarom continu werken aan cyberveiligheid om te voorkomen dat hun ICT-systemen worden gegijzeld en gegevens van donateurs of leden op straat komen te liggen. Om onze leden hierbij te ondersteunen organiseert Goede Doelen Nederland met regelmaat trainingen cyberweerbaarheid. In aanvulling daarop is nu de Handreiking Cybersecurity gepubliceerd.

Begrijpelijke taal
In niet al te technisch taalgebruik wordt de lezer de basisprincipes en het belang van cybersecurity uitgelegd, hoe risico’s kunnen worden geïnventariseerd en passende beveiligingsmaatregelen kunnen worden genomen. Hierdoor zullen ook managers zonder ICT-achtergrond het belang van cyberweerbaarheid van hun organisatie begrijpen en welke eventueel noodzakelijke investeringen gedaan moeten worden om systemen en gegevens veilig te houden.

Downloaden
De handreiking is hier voor de leden van Goede Doelen Nederland te downloaden (achter inlog).

Training Cyberweerbaarheid
Net als vorig jaar biedt Goede Doelen Nederland ook dit jaar trainingen cyberweerbaarheid aan. De eerstvolgende trainingen zijn gepland op 9 en 16 april.

Auteur
De handreiking is geschreven door Patrick Jordens van The Trusted Third Party (TT3P) in samenwerking met een werkgroep van goede doelen. Patrick heeft ervaring op het gebied van risicomanagement bij privacy en informatiebeveiliging en heeft organisaties bijgestaan bij beveiligingsincidenten. Verder is hij is gastdocent aan de Hogeschool van Rotterdam en de Haagse Hogeschool.

Inkoopvoordelen
TT3P is leverancier van Goede Doelen Nederland en hanteert voor de leden speciale tarieven voor o.a. risico-inventarisaties, technische security audits (ethische hackers), phishing simulaties en trainingen. Goede Doelen Nederland biedt nog veel meer inkoopvoordelen voor haar leden. Zie onze inkoopvoordelen voor alle leveranciers en de mogelijke kortingen.

Laatste ledenberichten

Agenda kalenderpunaise 740x320
Academie aanbod marketing en fondsenwerving september, oktober en november 2024
Marketing & fondsenwerving
Afscheid Jan van Berkel 27 juni
Afscheid van Jan van Berkel, voorzitter raad van toezicht Goede Doelen Nederland
Account GDN
Heb jij je account op onze website al persoonlijk gemaakt?