Bedrijfsvoering & financiën

Helpdesk van deskundigen voor al je vragen

Helpdesk

Onze leden hebben regelmatig vragen over specifieke thema’s. Maak in de zoektocht naar antwoorden gebruik van de deskundigen van onze Helpdesk.

Twintig deskundigen zetten hun tijd vrijwillig in om goede doelen verder te helpen. Leden krijgen snel advies op vragen over de volgende thema’s: AVG, betalingsverkeer, BTW, codes en keurmerken, financiële administratie, (institutionele) fondsenwerving, HR strategie en directiebeloning, impact, inrichting van de organisatie en governance, integriteit, nalatenschappen en schenkingen, politiek en bestuur (arbeids)recht, vermogensbeheer en verslaglegging.

Maak vooral gebruik van de Helpdesk van deskundigen!

Deskundige uitgelicht
Een van deze deskundigen is Marianne Mathlener, zelfstandig privacy-adviseur. Sinds 2015 begeleidt Marianne organisaties bij de implementatie van de privacywetgeving. Vaak zijn dat uitgebreide trajecten waar processen doorgelicht worden en alle verplichtingen uit de AVG worden ingericht. Ook vervult ze bij verschillende goede doelen de rol van parttime privacy-officer of functionaris gegevensbescherming en wordt ze als adviseur betrokken bij privacy-vraagstukken. Marianne verzorgt sinds 2018 alle AVG-trainingen van Goede Doelen Nederland.

Marianne Mathlener: “Natuurlijk kost een AVG-implementatie veel werk. Maar haal ook je voordeel uit de AVG! Besteed extra aandacht aan privacy onderdelen die van toegevoegde waarde zijn voor jouw organisatie en je positie in de markt versterken. Een positieve benadering van de AVG creëert een groter draagvlak onder je doelgroep en je collega’s.”

Laatste ledenberichten

Agenda kalenderpunaise 740x320
Academie aanbod marketing en fondsenwerving september, oktober en november 2024
Marketing & fondsenwerving
Afscheid Jan van Berkel 27 juni
Afscheid van Jan van Berkel, voorzitter raad van toezicht Goede Doelen Nederland
Account GDN
Heb jij je account op onze website al persoonlijk gemaakt?