Hoe donateurgericht is de fondsenwerving in Nederland?

Onlangs hebben we in samenwerking met Dunck Loyalty een sectoronderzoek uitgevoerd waarbij in kaart is gebracht in hoeverre erkende goede doelen donateurgericht werken. Op 27 september werden de resultaten door Remko Nooijen van Dunck tijdens een online sessie gedeeld. In totaal hebben 61 goede doelen deelgenomen aan het onderzoek.

Onlangs hebben we in samenwerking met Dunck Loyalty een sectoronderzoek uitgevoerd waarbij in kaart is gebracht in hoeverre erkende goede doelen donateurgericht werken. Op 27 september werden de resultaten door Remko Nooijen van Dunck tijdens een online sessie gedeeld.

In totaal hebben 61 goede doelen deelgenomen aan het onderzoek. Er werd onder andere gevraagd op welke manier zij donateurgericht te werk gaan, welke kanalen ze gebruiken en hoe zij loyaliteit proberen te creëren bij hun verschillende type donateurs.

Uit het onderzoek blijkt dat organisaties, net als eerdere jaren, hoog scoren op aandacht voor en prioriteit geven aan het centraal stellen van de donateur. De aandacht voor het welkom heten van zowel structurele als eenmalige donateurs groeit. Het merendeel van de goede doelen hebben een hoofdverantwoordelijke aangewezen voor het behoud van bestaande donateurs. Bij slechts de helft hiervan is het MT nauw betrokken bij besluitvorming en monitoring. De deelnemende goede doelen geven aan dat de grootste uitdaging bij het centraal stellen van de donateur een beperkte capaciteit is: er is niet genoeg tijd en er is te weinig personeel.

In het onderzoek is ook gevraagd naar communicatie met de donateur. Daaruit blijkt onder andere dat traditionele kanalen zoals telefoongesprekken en post nog steeds het meest gekozen worden om de dialoog aan te gaan met donateurs.

Ben je benieuwd naar alle onderzoeksresultaten? Je vindt de opname en presentatie hier.

Laatste ledenberichten

Governance academy logo
IPB-korting op opleidingen van Governance Academy
Detron Oaktree logo 600x300
Nieuwe inkoopsamenwerking: zakelijke mobiele telefonie via Detron en Oaktree Group
Inkoop
Gekleurde handjes
Nieuwe ledentarieven voor de inzet van trainees via High Select
Inkoop