Hoe donateursgericht is fondsenwervend Nederland?

Alle goede doelen zijn van harte welkom om mee te doen aan de tweede editie van het onderzoek ‘Hoe donateursgericht is de fondsenwerving in Nederland?’.

Met dit onderzoek willen we meten of de verandering naar meer donateursgerichte fondsenwerving daadwerkelijk plaats vindt. ‘De Toekomst van Fondsenwerving’ organiseert dit onderzoek jaarlijks in samenwerking met Dunck Loyalty Marketing en Goede Doelen Nederland. Ben jij ook benieuwd naar de verschillen ten opzichte van vorig jaar? Doe dan mee met het onderzoek. Klik hier en vul de vragen in.

Tijdens een ‘Laatste dinsdag van de maand kennissessie en netwerkborrel’ op 24 september bij Goede Doelen Nederland delen we de resultaten van het dit onderzoek met onze leden.

Lees hier meer over de resultaten van vorig jaar.

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk
Michell Hogendorp Expert Masterclass Kanaalmanagement
Eerste twee Masterclasses Fondsenwerving succesvol afgerond
Marketing & fondsenwerving