Indexering Beloningsregeling directeuren per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 worden de normbedragen in de beloningsregeling geïndexeerd. De Beloningsregeling voor directeuren van goede doelen maakt sinds 1 januari 2016 onderdeel uit van de Erkenningsregeling Goede Doelen. Per 1 januari 2020 wordt het directiesalaris (maximum jaarinkomen) van alle functiegroepen C t/m J geïndexeerd.

De Commissie Normstelling Erkenningsregeling stelt de normen vast en gaat ook over eventuele aanpassingen. De Commissie Normstelling is, op aangeven van de Adviescommissie Beloningsregeling, akkoord gegaan met een indexering van 2% per 1 januari 2020 van het maximum jaarinkomen voor de functiegroepen C t/m I. Hiervoor is de indexering van de cao Rijk gevolgd. Voor de indexering van het maximum voor functiegroep J wordt de indexering van de WNT gevolgd. Dit maximum wordt per 1 januari 2020 geïndexeerd met 3,6%. Wat dit betekent voor het maximum bedrag per functiegroep vind je in aanhangsel 4 bij de beloningsregeling (bij DOCUMENTEN).

Laatste ledenberichten

Ledenbericht Trends Vrijwillige Inzet 2024
E-book: Trends Vrijwillige Inzet 2024
Vrijwilligersmanagement
Rode kubussen Graydon 740x320
GraydonCreditsafe geeft inzicht in je zakelijke relaties
Inkoop
I agree contract pen Seneca bericht 740x320
Wijziging tarieven voor online overeenkomst periodiek schenken
Inkoop