Indexering Beloningsregeling directeuren per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 worden de normbedragen in de beloningsregeling geïndexeerd. De Beloningsregeling voor directeuren van goede doelen maakt sinds 1 januari 2016 onderdeel uit van de Erkenningsregeling Goede Doelen. Per 1 januari 2020 wordt het directiesalaris (maximum jaarinkomen) van alle functiegroepen C t/m J geïndexeerd.

De Commissie Normstelling Erkenningsregeling stelt de normen vast en gaat ook over eventuele aanpassingen. De Commissie Normstelling is, op aangeven van de Adviescommissie Beloningsregeling, akkoord gegaan met een indexering van 2% per 1 januari 2020 van het maximum jaarinkomen voor de functiegroepen C t/m I. Hiervoor is de indexering van de cao Rijk gevolgd. Voor de indexering van het maximum voor functiegroep J wordt de indexering van de WNT gevolgd. Dit maximum wordt per 1 januari 2020 geïndexeerd met 3,6%. Wat dit betekent voor het maximum bedrag per functiegroep vind je in aanhangsel 4 bij de beloningsregeling (bij DOCUMENTEN).

Laatste ledenberichten

Governance academy logo
IPB-korting op opleidingen van Governance Academy
Detron Oaktree logo 600x300
Nieuwe inkoopsamenwerking: zakelijke mobiele telefonie via Detron en Oaktree Group
Inkoop
Gekleurde handjes
Nieuwe ledentarieven voor de inzet van trainees via High Select
Inkoop