Individuele Loopbaanbegeleiding Kort Traject

Je medewerkers kunnen in korte tijd hun loopbaandoelen helder krijgen met de ‘Individuele Loopbaanbegeleiding Kort Traject’. Veel medewerkers van goededoelenorganisaties hebben de afgelopen periode gebruik gemaakt van de regeling ontwikkeladvies 45-plus. Dat was een kort en door het ministerie van SZW gefinancierd loopbaantraject voor 45-plussers om te bepalen hoe je verder wilt in je werk. De regeling was een groot succes en wordt begin januari 2020 beëindigd.

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk
Michell Hogendorp Expert Masterclass Kanaalmanagement
Eerste twee Masterclasses Fondsenwerving succesvol afgerond
Marketing & fondsenwerving