Jaarlijkse collectieve audit direct dialogue en telemarketing door DMCC

Ook dit jaar kun je deelnemen aan de collectieve compliance audit voor direct dialogue en telemarketing. De collectieve audit geeft inzicht in de naleving van de wet- en regelgeving bij de bureaus die je inschakelt bij fondsenwerving. Deze collectieve audit wordt dit jaar voor de vierde keer door DMCC uitgevoerd en is alleen toegankelijk voor onze leden. Als deelnemer geef je zelf aan welke bureaus je wilt laten bezoeken.

Door deel te nemen aan de Collectieve Compliance Audit geef je invulling aan de verplichting uit de AVG tot het nemen van passende maatregelen om te waarborgen - én te kunnen aantonen - dat ook jullie leveranciers conform wet- en regelgeving handelen.

De collectieve compliance audit voor direct dialogue en telemarketing gaat in juli en augustus van start. Je kunt je hiervoor nog aanmelden tot uiterlijk vrijdag 3 juli!

De audit bestaat uit een aantal onderdelen:

Locatieaudit: tijdens een locatieaudit bezoekt DMCC een locatie van de leverancier. Hier opereert DMCC als toezichthouder en bekijkt of compliance aantoonbaar in bedrijfsprocessen is belegd. De auditors kijken waar mogelijk ‘live’ mee op locatie.

Contactanalyse(s) telemarketing: aan de hand van een steekproef luistert DMCC gevoerde telemarketinggesprekken (over een meetperiode van drie maanden) na en beoordeelt deze op relevante compliance punten. Deze punten zijn afgeleid uit de verplichtingen van de Telecomwet, AVG, de Code Telemarketing en de consumentenrechten uit het Burgerlijk Wetboek (BW).

Contactanalyse(s) direct dialogue: aan de hand van een steekproef belt DMCC aan de deur, op straat of op een evenement geworven donateurs na en beoordeelt gevoerde gesprekken op relevante compliance punten. Deze punten zijn afgeleid uit de verplichtingen van de Telecomwet, AVG, de Gedragscode Fieldmarketing en de consumentenrechten uit het Burgerlijk Wetboek (BW).

Je ontvangt de uitslagen van de door jullie opgegeven leveranciers. Daarnaast worden de resultaten van de audits als anonieme benchmark gedeeld met alle deelnemers. Met de rapporten kun je verbeterpunten met de bureaus bespreken, vragen om verbeterplannen en aansturen op die plannen.

Door deze audits collectief aan te bieden kan DMCC de audits uitvoeren tegen gereduceerde tarieven:

Optie 1 – locatieaudit, deelnemersprijs: € 850,- (per bureau/vestiging).

Optie 2 - contactanalyse(s), deelnemersprijs: € 850,- (per bureau/vestiging)

Optie 3 - locatieaudit + contactanalyse(s). Je kunt ervoor kiezen om zowel een locatieaudit als contactanalyse te doen op het telemarketing- of direct dialogue kanaal. Deelnemersprijs: € 1495,- (per bureau/vestiging).

DMCC is partner van Goede Doelen Nederland. Leden krijgen korting op hun tarieven. Wil je meer weten? Neem contact op met Leontien Heck-Daum van DMCC (leontien.daum@dmcc.nl / 06 - 19 41 48 43).

Laatste ledenberichten

Governance academy logo
IPB-korting op opleidingen van Governance Academy
Detron Oaktree logo 600x300
Nieuwe inkoopsamenwerking: zakelijke mobiele telefonie via Detron en Oaktree Group
Inkoop
Gekleurde handjes
Nieuwe ledentarieven voor de inzet van trainees via High Select
Inkoop