Vrijwilligersmanagement

Maximaal bedrag vrijwilligersvergoeding omhoog in 2024

Euros geld briefjes 740x320

De maximale hoogte van de belastingvrije vrijwilligersvergoeding gaat in 2024 omhoog van €1.900,- naar € 2.100,- per jaar.

Daarmee stijgt ook het maandbedrag van € 190,- naar € 210,- per maand. Het CBS heeft in 2021 onderzocht dat 5% van de vrijwilligers een vast bedrag per maand ontvangt en slechts 1% ontvangt de maximale vrijwilligersvergoeding. Niet alle goededoelenorganisaties geven dus een vergoeding, maar de organisaties die dat wél doen, kunnen dus besluiten om deze in 2024 te verhogen.

De regeling is bedoeld om goededoelenorganisaties zonder veel administratieve rompslomp in staat te stellen vrijwilligers belastingvrij tegemoet te komen in de kosten die vrijwilligers maken voor hun vrijwilligerswerk. De regeling pakt helaas soms wel verkeerd uit voor vrijwilligers. 

Vereenvoudiging gewenst
Organisaties en vooral vrijwilligers die gebruik maken van de vrijwilligersvergoeding ondervinden regelmatig problemen. Het is niet helemaal duidelijk wat er nu wel of niet onder valt. Daarnaast kloppen de maximale vergoedingen per maand niet bij het totaal per jaar en zijn de uurtarieven onnodig verwarrend. Dit alles leidt regelmatig tot fouten.
Ook belangrijk om te weten: de belastingvrije vergoeding is per persoon en niet per organisatie. Iemand die bij twee organisaties vrijwilligerswerk doet en hiervoor een vergoeding krijgt, moet hier wel rekening mee houden. Vooral mensen met een uitkering of die toeslagen ontvangen kunnen hiervan achteraf flink de dupe worden.

Onze partnerorganisatie Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en de Landelijke Cliëntenraad willen daarom dat de regeling wordt vereenvoudigd. Daarnaast zouden vergoedingen voor gemaakte onkosten (reiskosten en overige onkosten) buiten de regeling moeten vallen; nu vallen ze daarbinnen.

Op de website van de NOV staat helder uitgelegd hoe de regeling nu werkt en waar – door de organisatie en door de vrijwilliger - op gelet moet worden om de normbedragen (per maand en per jaar) niet te overschrijden.

Laatste ledenberichten

Agenda kalenderpunaise 740x320
Academie aanbod marketing en fondsenwerving september, oktober en november 2024
Marketing & fondsenwerving
Afscheid Jan van Berkel 27 juni
Afscheid van Jan van Berkel, voorzitter raad van toezicht Goede Doelen Nederland
Account GDN
Heb jij je account op onze website al persoonlijk gemaakt?