Meet jouw donateursloyaliteit met de CSS Benchmark van Dunck

Ben je benieuwd hoe jouw organisatie scoort op donateursloyaliteit en hoe zich dat verhoudt ten opzichte van andere organisaties? Doe dan mee met de jaarlijkse Charity Support Score (CSS) Benchmark van Dunck Loyalty Marketing. Dunck heeft in 2014 speciaal voor de charitatieve sector deze CSS ontwikkeld. De CSS is een voorspeller van uitstroomgedrag van donateurs en maakt het mogelijk om de binding van donateurs meetbaar te maken.

Ben je benieuwd hoe jouw organisatie scoort op donateursloyaliteit en hoe zich dat verhoudt ten opzichte van andere organisaties? Doe dan mee met de jaarlijkse Charity Support Score (CSS) Benchmark van Dunck Loyalty Marketing. Dunck heeft in 2014 speciaal voor de charitatieve sector deze CSS ontwikkeld. De CSS is een voorspeller van uitstroomgedrag van donateurs en maakt het mogelijk om de binding van donateurs meetbaar te maken.

Inzicht in donateursloyaliteit helpt je om een gerichtere loyaliteitsaanpak door te voeren. Door de CSS te meten kom je te weten welke donateurs een hoog uitstroomrisico hebben. Wanneer je hier inzicht in hebt, kun je hier actie op ondernemen en kan dit je helpen uitstroom terug te dringen. De CSS biedt niet alleen inzicht in de donateursloyaliteit maar ook in de effectiviteit van de verschillende wervingskanalen en het welkomstprogramma. Meer informatie over hoe de CSS wordt berekend lees je hier.

OVER HET CSS BENCHMARK RAPPORT
In 2020 hebben in totaal 21 goede doelen, met CBF-keurmerk, aan de CSS benchmark deelgenomen. Het Benchmark rapport geeft inzicht in hoe deze organisaties scoren op de CSS, de gemiddelde score en de spreiding in CSS, de scores per aandachtsgebied, de CSS ontwikkeling over tijd en de correlatie tussen CSS en uitstroom. Hier vind je de link naar het rapport van vorig jaar.

AANMELDEN
Er zijn verschillende mogelijkheden om deel te nemen aan de CSS benchmark. Bijvoorbeeld door zelf de CSS vragen te stellen (kosteloos), het onderzoek door Dunck te laten uitvoeren of door het te verwerken in een breder loyaliteitsonderzoek van Dunck. Voor meer informatie, de deelnamevoorwaarden en kosten, neem contact op met Remko Nooijen van Dunck Loyalty Marketing: rnooijen@dunck.nl / 030 - 234 71 29 / 06 - 50 93 72 88.

Dunck Loyalty Marketing is partner van Goede Doelen Nederland. Leden krijgen korting op hun tarieven.

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Kennisfestival 740x320
Save the date: Kennisfestival op donderdag 7 november 2024 in Amersfoort
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk