Meldplicht misstanden is 1 maart ingegaan

Per 1 maart 2019 geldt voor erkende organisaties een meldplicht van (vermoedens van) ernstige misstanden. Organisaties moeten deze direct bij het CBF melden wanneer zij geconstateerd hebben dat de ernst van de situatie hierom vraagt. Het CBF zal bij een melding kijken of een organisatie adequaat optreedt bij (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag, maatregelen treft om dit in de toekomst te voorkomen en transparant communiceert met belanghebbenden.

Wanneer melden en hoe
In de toelichting is te lezen dat melden noodzakelijk is bij gevallen die ‘het publieksvertrouwen in de sector als geheel kunnen schaden’. Voorbeelden hiervan zijn:
Vermoedelijke daders zijn leden van het (top)management; het aantal (vermoedelijke) slachtoffers is aanzienlijk; de (vermoedelijke) incidenten beïnvloeden het functioneren van de organisatie en het imago van de sector sterk;

Om organisaties te helpen dit op een goede manier te doen, is een uitgebreide toelichting ontwikkeld. Ook heeft het CBF samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken een meldingsformulier ontwikkeld dat organisaties kunnen gebruiken om (potentieel) ernstige en/of risicovolle situaties direct te melden bij zowel het CBF als, indien er een subsidierelatie is, bij BuZa. Verder is er een ‘Rapportageformulier grensoverschrijdend gedrag’ dat gebruikt kan worden om te rapporteren over de opvolging van het betreffende gedrag.

Klik hier voor de twee formulieren.

Laatste ledenberichten

Agenda kalenderpunaise 740x320
Academie aanbod marketing en fondsenwerving september, oktober en november 2024
Marketing & fondsenwerving
Afscheid Jan van Berkel 27 juni
Afscheid van Jan van Berkel, voorzitter raad van toezicht Goede Doelen Nederland
Account GDN
Heb jij je account op onze website al persoonlijk gemaakt?