Moresprudentie Event voor herhaling vatbaar

Op 22 september vond het Moresprudentie event plaats. Directeuren voerden met elkaar het gesprek over een aantal herkenbare vraagstukken uit de dagelijkse praktijk van goede doelen. Een boeiend gesprek dat zeker voor herhaling vatbaar is.

Samen met collega directeuren werd een aantal herkenbare vraagstukken uit de dagelijkse praktijk tegen het licht gehouden. De vraag die daarbij aan de orde kwam: ‘Het mag, maar deugt het ook?’ Past de huidige praktijk nog in de maatschappelijke context van vandaag? Welke bewuste en onbewuste keuzes worden gemaakt? Tijdens de bijeenkomst kwamen meerdere onderwerpen aan bod, onderverdeeld in twee hoofdonderwerpen namelijk fondsenwerving en de relatie met donateurs. Elk thema werd ingeleid met een pittige column van Edwin Venema.

Jan van Berkel, voorzitter van Goede Doelen Nederland, leidde de discussie en stelde per onderwerp verdere verdiepende vragen. Het Moresprudentie Event werd georganiseerd door Goede Doelen Nederland en het CBF.

De bijeenkomst werd erg gewaardeerd door de bezoekers, dus krijgt zeker een vervolg. Mocht je ideeën hebben voor onderwerpen die we dan kunnen bespreken, laat het ons weten!

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk
Michell Hogendorp Expert Masterclass Kanaalmanagement
Eerste twee Masterclasses Fondsenwerving succesvol afgerond
Marketing & fondsenwerving