Nieuwe update over volgende overeenkomst postverzending via PostNL

In juli gaven we een update over de voorbereidingen voor de nieuwe overeenkomst met PostNL, waar veel leden gebruik van maken. De huidige (3-jarige) overeenkomst loopt af op 31 december 2021. Die update geeft nog de huidige stand van zaken weer en lees je hier terug. MAILING VAN POSTNL Van een aantal leden hebben wij vernomen dat zij recent een mail ontvingen van PostNL.

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk
Michell Hogendorp Expert Masterclass Kanaalmanagement
Eerste twee Masterclasses Fondsenwerving succesvol afgerond
Marketing & fondsenwerving