Onderzoek Wervingskanalen

Er zijn veel actuele ontwikkelingen die een mogelijke bedreiging vormen voor de wijze waarop goede doelen een beroep kunnen doen op de steun van het publiek. Zoals de ontwikkelingen rondom de telemarketing, geadresseerde post (roep om ook een opt-in) en ongeadresseerde post (JA/JA sticker) en het mogelijke verbod op STER-reclame bij de publieke omroep vóór 20.00 uur.

Er zijn veel actuele ontwikkelingen die een mogelijke bedreiging vormen voor de wijze waarop goede doelen een beroep kunnen doen op de steun van het publiek. Zoals de ontwikkelingen rondom de telemarketing, geadresseerde post (roep om ook een opt-in) en ongeadresseerde post (JA/JA sticker) en het mogelijke verbod op STER-reclame bij de publieke omroep vóór 20.00 uur.

Inzicht
Om de belangen van onze leden goed te kunnen blijven behartigen, willen we graag inzicht hebben in de werving en het effect van mogelijk overheidsingrijpen. Dus welke fondsenwervings-/communicatiekanalen worden ingezet, hoeveel nieuwe donateurs komen via welke fondsenwervingskanalen binnen, hoeveel inkomsten worden via welke fondsenwervingskanalen geworven, welke impact kunnen de (wets-)voorstellen hebben op het werven van steun.

Onderzoek door MWM2
We hebben het onderzoeksbureau MWM2 gevraagd dit voor ons te onderzoeken. Wij benaderen voor het onderzoek alle lidorganisaties van de categorieën C en D en daarbinnen iedereen die werkzaam is op het gebied van marketing en fondsenwerving. Het kan dus zijn dat meerdere medewerkers van je organisatie dit mailbericht krijgen. Graag één vragenlijst per organisatie invullen. Individuele antwoorden worden niet gedeeld met leden of met derden.

De lidorganisaties met categorie A en B hebben de uitnodiging voor het invullen van de vragenlijst niet ontvangen, aangezien we verwachten dat de meeste vragen niet voor hen van toepassing zijn en zij al relatief veel e-mails van ons ontvangen. Maar uiteraard zijn de categorie A en B organisaties wel meer dan welkom om aan het onderzoek mee te doen. Werk je bij een goed doel in de categorie A of B en wil je de vragenlijst ook ontvangen en invullen? Stuur dan een e-mail aan Christine van Blitterswijk: vanblitterswijk@goededoelennederland.nl
Werk je bij een categorie C of D organisatie en heb je de uitnodiging onverhoopt niet ontvangen? Stuur ook dan een mail aan Christine.

In het belang van de belangenbehartiging rekenen we op jullie medewerking. Al jullie meningen tellen mee!

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Kennisfestival 740x320
Save the date: Kennisfestival op donderdag 7 november 2024 in Amersfoort
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk