Oproep: Samen mogelijkheden Blockchain verkennen

Wil je meedenken over de mogelijkheden van Blockchain en de gezamenlijke uitdagingen verkennen voor goede doelen? Meld je dan nu aan. Op 12 juni jl. vond de kennissessie Blockchain en Cryptocurrency van Goede Doelen Nederland plaats. De middag is afgesloten met een verzoek aan de deelnemers om zich aan te melden voor gezamenlijke doorontwikkeling van blockchain toepassingen.

Wil je meedenken over de mogelijkheden van Blockchain en de gezamenlijke uitdagingen verkennen voor goede doelen? Meld je dan nu aan.

Op 12 juni jl. vond de kennissessie Blockchain en Cryptocurrency van Goede Doelen Nederland plaats. De middag is afgesloten met een verzoek aan de deelnemers om zich aan te melden voor gezamenlijke doorontwikkeling van blockchain toepassingen. Doel van deze oproep is om te komen tot meer samenwerking binnen de sector.

De Blockchain technologie leent zich er bij uitstek voor om gezamenlijk toepassingen te ontwikkelen. Door de krachten te bundelen, gezamenlijk concepten te ontwikkelen en investeringen te dragen kunnen we als branche slagvaardig en slim gebruik maken van de uitdagingen die deze technologie biedt. De groep die ontstaat door de oproep zal gezamenlijk bepalen met welke concepten we aan de slag gaan, dit kan bijvoorbeeld zijn:

  • Een fondsenwervend concept waarin via smart contracts donateurs in staat wordt gesteld geoormerkt en onder eigen condities te doneren.
  • Een gezamenlijke charity cryptocurrency
  • Een module om eenvoudig op je eigen site cryptocurrencies te accepteren, waarbij wisselende koersen worden gecompenseerd.

Ook willen we inventariseren hoe en of we willen samenwerken met een aantal startups die nu al de kansen van Blockchain voor fondsenwerving concretiseren, maar zonder draagvlak binnen onze sector onvoldoende tot wasdom kunnen komen.

Wil jouw organisatie zich ook aansluiten bij dit initiatief, en bepalen of en welke kansen dit voor jullie met zich meebrengt? Meld je dan nu aan bij Christine van Blitterswijk vanblitterswijk@goededoelennederland.nl.

Laatste ledenberichten

Governance academy logo
IPB-korting op opleidingen van Governance Academy
Detron Oaktree logo 600x300
Nieuwe inkoopsamenwerking: zakelijke mobiele telefonie via Detron en Oaktree Group
Inkoop
Gekleurde handjes
Nieuwe ledentarieven voor de inzet van trainees via High Select
Inkoop