Marketing & fondsenwerving

Opvallende resultaten in Special over Online werven

Afgelopen week is de Special over Online werven door de VU gepubliceerd. De special is een verkenning naar de online werving door goede doelen, culturele instellingen en universiteiten. De focus ligt op de online collectebus en crowdfunding, waarbij de meeste aandacht uitgaat naar crowdfunding.

De special is onderdeel van het tweejaarlijkse wetenschappelijke onderzoek ‘Geven in Nederland’ (GIN). Uit het onderzoek 2022 bleek dat online werven nog maar beperkt bijdraagt aan het filantropische totaal: ongeveer twee op de tien huishoudens (18%) geeft aan in 2020 online gedoneerd te hebben. Dit is vergelijkbaar met 2018: toen gaf 16% aan online gegeven te hebben. De kwantitatieve gegevens die zijn verzameld via de vragenlijst kunnen niet verklaren waarom de populariteit van online geven klein blijft. Daarom is er aanvullend kwalitatief onderzoek gedaan voor de special. Met deze aanvullende gegevens wordt het verhaal van de wervende partij verteld. Er zijn in totaal 53 interviews afgenomen met goede doelen, culturele instellingen en universiteiten.

De belangrijkste uitkomsten zijn:

  • Online werven draagt nog beperkt bij aan het filantropische totaal. Toch geven de respondenten aan dat online werven wel potentie heeft, maar niet per se financieel.
  • Waar het bij de huis-aan-huis collecte vooral ging om het aantal fysieke kilometers tussen de werver en gever, gaat het bij de online collectebus om de affectieve afstand.
  • Om crowdfunding effectiever in te zetten, zouden organisaties er meer tijd en geld aan moeten besteden: er moet binnen een team echt ruimte worden gecreëerd voor de campagne.

Voor de volledige Special klik hier.

Save-the-date bijeenkomst Special Online werven
Op 20 februari van 10.00 – 12.00 uur organiseren we in samenwerking met de VU een bijeenkomst over de resultaten van het onderzoek bij Goede Doelen Nederland. Meer informatie over het programma volgt. Je kunt je hier alvast aanmelden.

Oproep aanleveren onderwerp volgende special
Op dit moment worden de voorbereidingen voor GIN 2024 getroffen. Het Centrum voor Filantropische Studies van de VU doet onderzoek naar trends in het geefgedrag. Net als andere jaren wordt er via ‘specials’ onderzoek gedaan naar specifieke thema’s. Eerder waren er specials over: dynamiek in geefgedrag, generatieverschillen in geefgedrag en online geven (crowdfunding en online collectebus). Om de nieuwe editie van GIN zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de behoeften vanuit jullie praktijk, zijn we benieuwd naar welke specials jij graag in de volgende editie terug wil zien. Heb je suggesties? Mail deze naar mooij@goededoelennederland.nl

Laatste ledenberichten

Agenda kalenderpunaise 740x320
Academie aanbod marketing en fondsenwerving september, oktober en november 2024
Marketing & fondsenwerving
Afscheid Jan van Berkel 27 juni
Afscheid van Jan van Berkel, voorzitter raad van toezicht Goede Doelen Nederland
Account GDN
Heb jij je account op onze website al persoonlijk gemaakt?