Resultaten jaarlijkse benchmark over donateursloyaliteit

De resultaten zijn bekend van de jaarlijkse CSS-benchmark, die onze loyalty partner Dunck heeft uitgevoerd. Ook deze keer heeft weer een flink aantal goede doelen deelgenomen aan de benchmark over donateursloyaliteit.

Over de CSS
Dunck Loyalty Marketing heeft speciaal voor goede doelen de Charity Support Score (CSS) ontwikkeld. Deze meet aan de hand van één score de loyaliteitsattitude van donateurs. De benchmark geeft inzicht in donateursloyaliteit bij Nederlandse goede doelen.

Intussen hebben meer dan 25 goede doelen de CSS omarmd als centrale loyaliteitsindicator, waarvan er 20 zijn terug te vinden in deze benchmark. Meer dan 15 goede doelen maken zelfs gebruik van de onderliggende methodiek voor uitgebreid loyaliteitsonderzoek waar, naast de CSS, ook andere loyaliteitsindicatoren aan bod komen zoals de share-of-wallet (SOW), tijdbereidheid en ambassadeurschap alsmede verklarende, onderliggende dimensies zoals vertrouwen, betrokkenheid en urgentie. Deze goede doelen gebruiken de inzichten voor het optimaliseren van hun loyaliteitsaanpak.

Benchmark
Sinds 2015 voert Dunck een benchmarkonderzoek uit, waarbij de CSS van verschillende goede doelen onderling wordt vergeleken. Ieder goed doel dat de CSS uitvraagt, kan deelnemen aan de gratis CSS Benchmark. De benchmark geeft sectorbreed inzicht in de mate van binding onder donateurs van goede doelen. Het is dus een ijzersterke metric om in één oogopslag je relatieve positie op het vlak van loyalty binnen de sector te zien.
In 2018 hebben 20 goede doelen deelgenomen aan deze benchmark:

Een tipje van de sluier

  • De CSS van deelnemers aan de benchmark loopt uiteen van +33 tot +90. Het gemiddelde van deze scores (de benchmark) komt uit op +66.
  • In 2018 geeft gemiddeld 75% van de donateurs een score van 8 of hoger op de vraag of ze het goede doel ook in de komende jaren zouden blijven steunen. Dit zijn de supporters.
  • ‘Detractors’ daarentegen zijn donateurs die aangeven in de komende jaren waarschijnlijk te stoppen met hun steun aan het goede doel. In 2018 staat dit gelijk aan 1 op de 11 donateurs.
  • Goede doelen met een focus op Natuur, Milieu en Dierenbelangen scoren gemiddeld het hoogst op CSS.

Extra’s in benchmark 2018
In de benchmark van 2018 is een samenvatting van 3 correlatieanalyses opgenomen die opnieuw onomstotelijk het verband weergeven tussen CSS en uitstroom. De CSS is dus niet alleen een ideale temperatuurmeter, maar ook een voorspeller van uitstroom en dus een praktisch bruikbare metric.
Om de CSS genuanceerder te kunnen interpreteren is dit jaar de mogelijkheid geboden de CSS uit te splitsen op relatieduur, leeftijd en instroomkanaal. Uit deze verdiepingen blijkt dat de CSS vaak sterk verschilt tussen de verschillende groepen. Deze uitsplitsing maakt het mogelijk de CSS beter te duiden en nog gerichter met de uitkomsten aan de slag te gaan.

Nieuwsgierig geworden naar de volledige resultaten? Lees dan hier het CSS Benchmark rapport 2018
P.S. In deze benchmark geldt het principe van wederkerigheid. Resultaten zijn daarom geanonimiseerd voor niet-deelnemers aan de benchmark.

Volgend jaar mee doen aan de benchmark of meer weten over de CSS en/of het uitgebreidere loyalty onderzoek?
Neem dan contact op met:
Ellen D’Hooge, Loyalty Consultant Goede Doelen, edhooge@dunck.nl of 06-29402585
Remko Nooijen, Insight Consultant, rnooijen@dunck.nl of 06-50937288

Laatste ledenberichten

Agenda kalenderpunaise 740x320
Academie aanbod marketing en fondsenwerving september, oktober en november 2024
Marketing & fondsenwerving
Afscheid Jan van Berkel 27 juni
Afscheid van Jan van Berkel, voorzitter raad van toezicht Goede Doelen Nederland
Account GDN
Heb jij je account op onze website al persoonlijk gemaakt?