Save the date ALV 25 november

Zet 25 november vanaf 14.00 uur alvast in je agenda voor de ALV van Goede Doelen Nederland.

De ALV zal deze keer in hybride vorm plaatvinden. Dus je bent ook van harte welkom bij de OBA Oosterdok in Amsterdam. De ALV is een moment om bij te praten over actuele ontwikkelingen binnen en buiten de vereniging en samen besluiten te nemen. We starten zoals gebruikelijk met mooie verhalen over de impact van ons werk. We zullen je uiteraard ook bijpraten over de belangenbehartiging met speciale aandacht voor de ontwikkelingen in politiek Den Haag. Ook bespreken we een voorstel met betrekking tot de toekomstige governance van de vereniging.

Aanmelden via aanmelden@goededoelennederland.nl (graag aangeven of je live of online wilt deelnemen).

Binnenkort volgt meer informatie over het verdere programma en de ALV-agendapunten.

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Kennisfestival 740x320
Save the date: Kennisfestival op donderdag 7 november 2024 in Amersfoort
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk