Sectoranalyse binnenkort van start

Het is weer tijd om onze jaarlijkse ’sectoranalyse’ op te starten. We vinden het als brancheorganisatie belangrijk om de ontwikkelingen in de sector te laten zien. Dit doen we jaarlijks door inzicht te geven in de ontwikkelingen bij onze leden aan de hand van een aantal kerngegevens. Deze ‘sectoranalyse’, beter bekend als Feiten & cijfers publiceren we in het najaar op onze website.

Volgende week zullen de verantwoordelijken voor directiezaken, financiën en contactpersonen hierover worden gemaild.

Laatste ledenberichten

Beeld en Geluid gebouw 740x320
Jubileum: 60 jaar Socutera
Communicatie
Kennisfestival 740x320
Save the date: Kennisfestival op donderdag 7 november 2024 in Amersfoort
Integriteit
29 mei: Workshop: Dilemma’s in je werk – het maken van integere afwegingen in de praktijk